Czy przydatne?

Definicja Służbowe Dystynkcje

Co oznacza DYSTYNKCJE SŁUŻBOWE: oznaki stopni pożarniczych w kolorze złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek

Czym jest DYSTYNKCJE SŁUŻBOWE znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DEFLAGRACJA:
Co oznacza spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu dystynkcje służbowe.
ZNACZENIE DOWÓDCA:
Co oznacza osoba, która na mocy odpowiednich przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom dystynkcje służbowe.
ZNACZENIE DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI:
Co oznacza najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego dystynkcje służbowe.
ZNACZENIE DYM:
Co oznacza chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów dystynkcje służbowe.
ZNACZENIE DYREKTYWA:
Co oznacza określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli dystynkcje służbowe.