Czy przydatne?

Definicja Służbowe Dystynkcje

Co oznacza DYSTYNKCJE SŁUŻBOWE: oznaki stopni pożarniczych w kolorze złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek

Czym jest DYSTYNKCJE SŁUŻBOWE znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DYREKTYWA:
Co oznacza określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli dystynkcje służbowe.
ZNACZENIE DEFLAGRACJA:
Co oznacza spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu dystynkcje służbowe.
ZNACZENIE DZIAŁANIA RATOWNICZE:
Co oznacza czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia dystynkcje służbowe.
ZNACZENIE DRUGI RZUT:
Co oznacza siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające dystynkcje służbowe.
ZNACZENIE DETONACJA:
Co oznacza zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii dystynkcje służbowe.