Czy przydatne?

Definicja Brygada

Co oznacza BRYGADA: związek pododdziałów i oddziałów realizujący w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze

ZNACZENIE BIOAKUMULACJA:
Co oznacza zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu brygada co znaczy.
ZNACZENIE BLEVE:
Co oznacza tłumaczeniu znaczy wybuch par wrzących cieczy (Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku łatwo zapalnej brygada krzyżówka.
ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE:
Co oznacza zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzi, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego i prowadzonych działań zapobiegawczych brygada co to jest.
ZNACZENIE BILANS SIŁ I ŚRODKÓW:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej brygada słownik.
ZNACZENIE BATALION:
Co oznacza oddział w sile od trzech do pięciu kompanii i dowódca brygada czym jest.

Czym jest BRYGADA znaczenie w Słownik definicji B .

  • Dodano:
  • Autor: