Czy przydatne?

Definicja Bioakumulacja

Co oznacza BIOAKUMULACJA: zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu

Czym jest BIOAKUMULACJA znaczenie w Słownik definicji B .

ZNACZENIE BRYGADA:
Co oznacza związek pododdziałów i oddziałów realizujący w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze bioakumulacja.
ZNACZENIE BIODEGRADACJA:
Co oznacza rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie bioakumulacja.
ZNACZENIE BLEVE:
Co oznacza tłumaczeniu znaczy wybuch par wrzących cieczy (Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku łatwo zapalnej bioakumulacja.
ZNACZENIE BILANS WODNY:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru bioakumulacja.
ZNACZENIE BODZIEC TERMICZNY:
Co oznacza każdy czynnik mający (albo mogący wytworzyć) adekwatnie wysoką temperaturę i pojemność cieplną zdolną do zapalenia materiałów palnych bądź zainicjować wybuch gazów, pyłów albo par cieczy palnych bioakumulacja.