Czy przydatne?

Definicja Eksplozja

Co oznacza EKSPLOZJA: wybuch, przebiegający ze zmienną prędkością liniową rzędu kilkuset albo kilku tys. m/s, następujący wskutek gwałtownego przebiegu reakcji chemicznej albo łańcuchowych reakcji jądrowych

Czym jest EKSPLOZJA znaczenie w Słownik definicji E .

ZNACZENIE EMULSJA:
Co oznacza stabilny stan rozproszenia jednej cieczy w innej, na przykład oleju w wodzie eksplozja.
ZNACZENIE EJEKTOR (EŻEKTOR):
Co oznacza rodzaj pompy zwężkowej do zasysyania cieczy albo gazów eksplozja.
ZNACZENIE EFEKT GASZENIA:
Co oznacza wynik (rezultat) skutecznego przeprowadzenia gaszenia pożaru eksplozja.
ZNACZENIE EKSHAUSTOR:
Co oznacza ssawa, wentylator wysysający powietrze zanieczyszczone, gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo zbiornika oczyszczającego eksplozja.
ZNACZENIE EWAKUACJA:
Co oznacza całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego eksplozja.