Czy przydatne?

Definicja Ekshaustor

Co oznacza EKSHAUSTOR: ssawa, wentylator wysysający powietrze zanieczyszczone, gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo zbiornika oczyszczającego

Czym jest EKSHAUSTOR znaczenie w Słownik definicji E .

ZNACZENIE EWAKUACJA:
Co oznacza całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego ekshaustor.
ZNACZENIE EKSPLOZJA:
Co oznacza wybuch, przebiegający ze zmienną prędkością liniową rzędu kilkuset albo kilku tys. m/s, następujący wskutek gwałtownego przebiegu reakcji chemicznej albo łańcuchowych reakcji jądrowych ekshaustor.
ZNACZENIE EMULGACJA:
Co oznacza zdarzenie opierające na wymieszaniu się cieczy z wodą (na przykład olej z wodą) z jednoczesnym utworzeniem trudnej do rozdzielenia emulsji ekshaustor.
ZNACZENIE ELEWACJA:
Co oznacza zewnętrzne ściany budynku wspólnie z występującymi na nich elementami architektonicznymi i wystrojem ekshaustor.
ZNACZENIE EJEKTOR (EŻEKTOR):
Co oznacza rodzaj pompy zwężkowej do zasysyania cieczy albo gazów ekshaustor.