Czy przydatne?

Definicja Ekshaustor

Co oznacza EKSHAUSTOR: ssawa, wentylator wysysający powietrze zanieczyszczone, gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo zbiornika oczyszczającego

Czym jest EKSHAUSTOR znaczenie w Słownik definicji E .

ZNACZENIE EMULSJA:
Co oznacza stabilny stan rozproszenia jednej cieczy w innej, na przykład oleju w wodzie ekshaustor.
ZNACZENIE EJEKTOR (EŻEKTOR):
Co oznacza rodzaj pompy zwężkowej do zasysyania cieczy albo gazów ekshaustor.
ZNACZENIE EFEKT GASZENIA:
Co oznacza wynik (rezultat) skutecznego przeprowadzenia gaszenia pożaru ekshaustor.
ZNACZENIE EMULGACJA:
Co oznacza zdarzenie opierające na wymieszaniu się cieczy z wodą (na przykład olej z wodą) z jednoczesnym utworzeniem trudnej do rozdzielenia emulsji ekshaustor.
ZNACZENIE ELEWACJA:
Co oznacza zewnętrzne ściany budynku wspólnie z występującymi na nich elementami architektonicznymi i wystrojem ekshaustor.