Czy przydatne?

Definicja Ekshaustor

Co oznacza EKSHAUSTOR: ssawa, wentylator wysysający powietrze zanieczyszczone, gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo zbiornika oczyszczającego

Czym jest EKSHAUSTOR znaczenie w Słownik definicji E .

ZNACZENIE EKSPLOZJA:
Co oznacza wybuch, przebiegający ze zmienną prędkością liniową rzędu kilkuset albo kilku tys. m/s, następujący wskutek gwałtownego przebiegu reakcji chemicznej albo łańcuchowych reakcji jądrowych EKSHAUSTOR.
ZNACZENIE EMULGACJA:
Co oznacza zdarzenie opierające na wymieszaniu się cieczy z wodą (na przykład olej z wodą) z jednoczesnym utworzeniem trudnej do rozdzielenia emulsji EKSHAUSTOR.
ZNACZENIE EFEKT GASZENIA:
Co oznacza wynik (rezultat) skutecznego przeprowadzenia gaszenia pożaru EKSHAUSTOR.
ZNACZENIE EMULSJA:
Co oznacza stabilny stan rozproszenia jednej cieczy w innej, na przykład oleju w wodzie EKSHAUSTOR.
ZNACZENIE EWAKUACJA:
Co oznacza całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego EKSHAUSTOR.