Czy przydatne?

Definicja Emulgacja

Co oznacza EMULGACJA: zdarzenie opierające na wymieszaniu się cieczy z wodą (na przykład olej z wodą) z jednoczesnym utworzeniem trudnej do rozdzielenia emulsji

Czym jest EMULGACJA znaczenie w Słownik definicji E .

ZNACZENIE EWAKUACJA:
Co oznacza całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego emulgacja.
ZNACZENIE ELEWACJA:
Co oznacza zewnętrzne ściany budynku wspólnie z występującymi na nich elementami architektonicznymi i wystrojem emulgacja.
ZNACZENIE EKSHAUSTOR:
Co oznacza ssawa, wentylator wysysający powietrze zanieczyszczone, gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo zbiornika oczyszczającego emulgacja.
ZNACZENIE EJEKTOR (EŻEKTOR):
Co oznacza rodzaj pompy zwężkowej do zasysyania cieczy albo gazów emulgacja.
ZNACZENIE EMULSJA:
Co oznacza stabilny stan rozproszenia jednej cieczy w innej, na przykład oleju w wodzie emulgacja.