Czy przydatne?

Słownik Rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie

Co oznacza ROZPAD JĄDRA I ODPOWIADAJĄCE MU PROMIENIOWANIE: Rozpad promieniotwórczy Rodzaj promieniowania jądrowego Rozpad beta – neutron w niestabilnym jądrze rozpada się na proton i elektron. Elektron zostaje wyrzucony poza jądro,a proton pozostaje w jądrze, co skutkuje, Iż przekształca się ono w jądro innego pierwiastka o liczbie atomowej Z większej o jeden. Przykładowo:Nietrwały izotop siarki o liczbie atomowej Z = 16 przekształca się w pierwiastek o liczbie atomowej Z = 17, którym jest trwały chlor. Promieniowanie beta jest strumieniem szybkich elektronów wysyłanych poprzez niestabilne jądra promieniotwórczego pierwiastka, mogących przenikać poprzez folię aluminiową o grubości kilku milimetrów albo wniknąć w tkankę organizmów żywych na głębokość ok. 1 cm. Rozpad alfa – z niestabilnego jądra zostaje wyrzucone jądro helu, to oznacza cząstka alfa składająca się z połączonych ze sobą dwóch protonów i dwóch neutronów. Wskutek tego powstaje jądro innego pierwiastka o liczbie atomowej Z mniejszej o dwa i liczbie masowej A mniejszej o cztery. Przykładowo:Promieniotwórcze jądro polonu emitując cząstkę alfa przekształca się w trwały ołów. Promieniowanie alfa jest strumieniem jąder helu (cząstek α). To jest promieniowanie o niewielkiej przenikliwości, które może być zatrzymane nawet poprzez kartkę papieru. Promieniowanie gammaNukleony w jądrze mają pewną swobodę ruchu i mogą się znajdować w różnych stanach energetycznych. W konsekwencji wyrzucenia z jądra cząstki α albo β mogą się znaleźć w stanie wzbudzonym. Wracając do stanu podstawowego wypromieniowują kwant promieniowania o bardzo dużej energii. To jest foton promieniowania gamma. Promieniowanie gamma jest w najwyższym stopniu szkodliwym dla życia i w najwyższym stopniu energetycznym promieniowaniem elektromagnetycznym, jakie znamy. Zatrzymać go mogą osłony ołowiane o grubości kilkunastu cm. Promieniowanie jądrowe towarzyszy nam na co dzień, bo jest rezultatem naturalnych rozpadów promieniotwórczych. Ludzie umieją uzyskiwać w sposób sztuczny pierwiastki promieniotwórcze, bombardując trwałe jądra wysokoenergetycznymi cząstkami, takimi jak: protony, neutrony, cząstki alfa i jądra ciężkich pierwiastków. Uzyskaną w ten sposób promieniotwórczość tytułujemy promieniotwórczością sztuczną. Wszystkie otrzymane poprzez ludzi izotopy są promieniotwórcze. Sztuczne pierwiastki promieniotwórcze są aktualnie produkowane w sporych ilościach na potrzeby przemysłu, rolnictwa, elektroniki, geologii, edukacji, a w pierwszej kolejności na potrzeby medycyny

Czym jest Rozpad jądra i odpowiadające znaczenie w Słownik fizyka R .

Wyjaśnienie Ruch Jednostajnie Przyspieszony Po Okręgu:
Co to jest prędkości w ruchu po okręgu rośnie, to rośnie także prędkość kątowa i w okolicy przyspieszenia liniowego występuje wtedy przyspieszenie kątowe, które oznaczamy literą ε. Wyrażamy je jako relacja rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie.
Wyjaśnienie Ruch Jednostajnie Przyspieszony:
Co to jest przyspieszony to ruch, gdzie wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie.
Wyjaśnienie Równanie Clapeyrona:
Co to jest ze sobą wskaźniki stanu dla n moli gazu doskonałego. To jest równanie stanu gazu, które ma postać: Przykład:Oblicz temperaturę 1 mola tlenu wiedząc, Iż znajduje się on pod ciśnieniem atmosferycznym rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie.
Wyjaśnienie Rozpad Promieniotwórczy I Promieniowanie Jądrowe:
Co to jest jądrowe to promieniowanie wysyłane poprzez nietrwałe jądra atomowe w trakcie ich rozpadu. Są nimi raczej jądra ciężkie, dla których Z > 82. Zbyt spora liczba neutronów w tych jądrach skutkuje, Iż rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie.
Wyjaśnienie Rozszerzający Się Wszechświat I Prawo Hubble'a:
Co to jest rozszerzania się Wszechświata odległości pomiędzy galaktykami rosną. Obserwujemy to jako oddalanie się galaktyk od Drogi Mlecznej. Dowodem na oddalanie się galaktyk jest sukces Dopplera, który rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie.