Czy przydatne?

Słownik Rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie

Co oznacza ROZPAD JĄDRA I ODPOWIADAJĄCE MU PROMIENIOWANIE: Rozpad promieniotwórczy Rodzaj promieniowania jądrowego Rozpad beta – neutron w niestabilnym jądrze rozpada się na proton i elektron. Elektron zostaje wyrzucony poza jądro,a proton pozostaje w jądrze, co skutkuje, Iż przekształca się ono w jądro innego pierwiastka o liczbie atomowej Z większej o jeden. Przykładowo:Nietrwały izotop siarki o liczbie atomowej Z = 16 przekształca się w pierwiastek o liczbie atomowej Z = 17, którym jest trwały chlor. Promieniowanie beta jest strumieniem szybkich elektronów wysyłanych poprzez niestabilne jądra promieniotwórczego pierwiastka, mogących przenikać poprzez folię aluminiową o grubości kilku milimetrów albo wniknąć w tkankę organizmów żywych na głębokość ok. 1 cm. Rozpad alfa – z niestabilnego jądra zostaje wyrzucone jądro helu, to oznacza cząstka alfa składająca się z połączonych ze sobą dwóch protonów i dwóch neutronów. Wskutek tego powstaje jądro innego pierwiastka o liczbie atomowej Z mniejszej o dwa i liczbie masowej A mniejszej o cztery. Przykładowo:Promieniotwórcze jądro polonu emitując cząstkę alfa przekształca się w trwały ołów. Promieniowanie alfa jest strumieniem jąder helu (cząstek α). To jest promieniowanie o niewielkiej przenikliwości, które może być zatrzymane nawet poprzez kartkę papieru. Promieniowanie gammaNukleony w jądrze mają pewną swobodę ruchu i mogą się znajdować w różnych stanach energetycznych. W konsekwencji wyrzucenia z jądra cząstki α albo β mogą się znaleźć w stanie wzbudzonym. Wracając do stanu podstawowego wypromieniowują kwant promieniowania o bardzo dużej energii. To jest foton promieniowania gamma. Promieniowanie gamma jest w najwyższym stopniu szkodliwym dla życia i w najwyższym stopniu energetycznym promieniowaniem elektromagnetycznym, jakie znamy. Zatrzymać go mogą osłony ołowiane o grubości kilkunastu cm. Promieniowanie jądrowe towarzyszy nam na co dzień, bo jest rezultatem naturalnych rozpadów promieniotwórczych. Ludzie umieją uzyskiwać w sposób sztuczny pierwiastki promieniotwórcze, bombardując trwałe jądra wysokoenergetycznymi cząstkami, takimi jak: protony, neutrony, cząstki alfa i jądra ciężkich pierwiastków. Uzyskaną w ten sposób promieniotwórczość tytułujemy promieniotwórczością sztuczną. Wszystkie otrzymane poprzez ludzi izotopy są promieniotwórcze. Sztuczne pierwiastki promieniotwórcze są aktualnie produkowane w sporych ilościach na potrzeby przemysłu, rolnictwa, elektroniki, geologii, edukacji, a w pierwszej kolejności na potrzeby medycyny

Wyjaśnienie Równanie Einsteina:
Co to jest padającego na metal fotonu jest większa od pracy wyjścia, to elektron może dodatkowo uzyskać energię kinetyczną. Bilans energii fotonu oddziałującego z elektronem, kompletnie zgodny z doświadczeniem rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie co to jest.
Wyjaśnienie Ruch Jednostajnie Opóźniony:
Co to jest jednostajnie opóźnionym prędkość w dowolnej chwili ruchu jest mniejsza niż prędkość początkowa. Zatem wartość Δv= v−v0 < 0. Znaczy to, Iż wektor opóźnienia w każdej chwili ma zwrot przeciwny do rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie definicja.
Wyjaśnienie Równanie Fali Harmonicznej Płaskiej::
Co to jest gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w momencie t znajduje się w odległości x od źródła fali rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie co znaczy.
Wyjaśnienie Ruch Harmoniczny Prosty:
Co to jest prosty jest ruchem drgającym. Ruch ten dzieje się pod wpływem siły zwróconej zawsze w stronę położenia równowagi i posiadającej wartość wprost proporcjonalną do wychylenia z położenia równowagi. Taką rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie słownik.
Wyjaśnienie Ruch Jednostajnie Przyspieszony:
Co to jest przyspieszony to ruch, gdzie wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie znaczenie.

Czym jest Rozpad jądra i odpowiadające znaczenie w Słownik fizyka R .

  • Dodano:
  • Autor: