Czy przydatne?

Słownik Parowanie

Co oznacza PAROWANIE: Parowanie to zmiana cieczy w gaz zachodząca w temp. niższej od temp. wrzenia. Bazuje ona na uwalnianiu się drobin cieczy ze swobodnej powierzchni cieczy. Gdy drobiny z tej powierzchni odparują, rozpoczyna się parowanie drobin z kolejnej warstwy. W ten sposób etapowo może odparować cała ciecz.w trakcie parowania ciecz pobiera ciepło z otoczenia

Czym jest Parowanie znaczenie w Słownik fizyka P .


Wyjaśnienie Pierwsza zasada termodynamiki
Co to jest Zasada ta stwierdza, Iż energię wewnętrzną gazu można zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji.
Wyjaśnienie Pole elektryczne
Co to jest Pole elektryczne to otoczenie każdego ładunku elektrycznego ,gdzie na inne ładunki działają siły elektryczne. Każdy ładunek jest źródłem pola elektrycznego.
Wyjaśnienie Pojęcie dualizmu korpuskularno-falowego
Co to jest Definicja dualizmu korpuskularno-falowego obejmuje zarówno dwoistą naturę promieniowania elektromagnetycznego (światła), które jest równocześnie falą i.
Wyjaśnienie Pierwsze prawo Keplera
Co to jest Orbita każdej planety jest elipsą, nie mniej jednak Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk.
Wyjaśnienie Pole centralne
Co to jest Pole centralne to pole wytworzone poprzez nieujemny albo niekorzystny ładunek punktowy. Linie pola centralnego rozchodzą się promieniście i przecinają się w.