Słownik fizyka na P

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Kondensatora Pojemność Co to jest Pojemnością kondensatora C tytułujemy stały dla danego kondensatora relacja ładunku zgromadzonego na jego okładkach do napięcia panującego pomiędzy okładkami
 • Definicja Kosmiczna Prędkość Pierwsza Definicja to jest szybkość jaką należy nadać ciału, by obiegało Ziemię po orbicie kołowej o promieniu mało większym od promienia Ziemi. Wartość tej prędkości wyraża się wzorem: gdzie: G –
 • Definicja Bohra Postulat Pierwszy Co znaczy poruszać się tylko po ściśle ustalonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu nie spada
 • Definicja Kirchoffa Prawo Pierwsze Słownik mówi, Iż suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła: I1 + I2 + I3 + ... + In = I'1 + I'2 + I'3 + ... + I'm
 • Definicja Parowanie Znaczenie gaz zachodząca w temp. niższej od temp. wrzenia. Bazuje ona na uwalnianiu się drobin cieczy ze swobodnej powierzchni cieczy. Gdy drobiny z tej powierzchni odparują, rozpoczyna się
 • Definicja Światła Polaryzacja Czym jest zjawiskiem, gdzie światło ujawnia własne właściwości jako fala poprzeczna. Światło jest falą elektromagnetyczną polegającą na rozchodzeniu się na przemian zmiennych pól
 • Definicja Przewodnika Elektryczna Pojemność Co oznacza zgromadzonego na powierzchni przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego potencjału: Q = C ⋅ V. Współczynnik proporcjonalności C tytułujemy pojemnością elektryczną przewodnika
 • Definicja Podstawowe równania opisujące ruch harmoniczny Krzyżówka położenia równowagi:x=A⋅sin(ωt+ϕ).xmax= A. Szybkość:v=Aω⋅cos(ωt+ϕ).vmax= Aω. Przyspieszenie:a= −Aω2 ⋅ sin(ωt+ϕ).amax= A ω2.Można zauważyć, Iż:a= −ω2 ⋅ x. Energia kinetyczna
 • Definicja Pojęcie pracy w fizyce Najlepszy skalarną zdefiniowaną jako iloczyn skalarny wektora siły i wektora przemieszczenia:gdzie α to kąt między wektorem siły a wektorem przemieszczenia.Jednostką pracy jest jeden dżul
 • Definicja Płaskiego Kondensatora Pojemność Przykłady płaskiego zależy od pola powierzchni okładek S, odległości pomiędzy okładkami d i względnej przenikalności elektrycznej (ε) izolatora znajdującego się pomiędzy okładkami w
 • Definicja Centralne Pole Encyklopedia wytworzone poprzez nieujemny albo niekorzystny ładunek punktowy. Linie pola centralnego rozchodzą się promieniście i przecinają się w miejscu, gdzie znajduje się ładunek będący
 • Definicja Podstawowe założenia fizyki kwantowej Jak działa istnieje definicja toru cząstki, które jest fundamentalnym definicją w klasycznym opisie ruchu. Falowe cechy cząstek mikroświata nie pozwalają na ich precyzyjne zlokalizowanie
 • Definicja Pojęcie dualizmu korpuskularno-falowego Czy, jest korpuskularno-falowego obejmuje zarówno dwoistą naturę promieniowania elektromagnetycznego (światła), które jest równocześnie falą i strumieniem fotonów, jak i dwoistą naturę
 • Definicja Keplera Prawo Pierwsze Pojęcie Orbita każdej planety jest elipsą, nie mniej jednak Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk
 • Definicja Podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego Wyjaśnienie pewnych zjawiskach ujawnia ono własne właściwości falowe, a w innych zachowuje się jak strumień cząstek, które tytułujemy fotonami. Fotony nie mają masy, ale posiadają energię
 • Definicja Elektryczne Pole Opis każdego ładunku elektrycznego ,gdzie na inne ładunki działają siły elektryczne. Każdy ładunek jest źródłem pola elektrycznego działającego na inne ładunki, lecz sam także podlega
 • Definicja Pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę Informacje nie powstają w próżni. Źródłem fali jest drgające ciało przekazujące własne drgania cząsteczkom ośrodka, gdzie się znajduje, dzięki czemu fala może się rozprzestrzeniać
 • Definicja Termodynamiki Zasada Pierwsza Co to jest to zasada zachowania energii w procesach termodynamicznych. Przedstawia ona związek pomiędzy zmianą energii wewnętrznej gazu, a ciepłem wymienionym poprzez gaz z otoczeniem i
 • Definicja Termodynamiki Zasada Pierwsza Definicja energię wewnętrzną gazu można zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W, wykonanej poprzez gaz albo pracy
 • Definicja Pojęcie gazu doskonałego i równanie Clayperona Co znaczy Stan fizyczny pewnej porcji gazu określają wskaźniki stanu gazu, którymi są: ciśnienie – p [Pa], temp. – T [K], i objętość – V [m3

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja CO ZNACZY Pojęcie Gazu Doskonałego I Równanie Clayperona, Pierwsza Zasada Termodynamiki, Pierwsza Zasada Termodynamiki, Pojęcia I Wielkości Fizyczne Opisujące Falę, Pole znaczenie.

Co to jest Co oznacza Pojęcie Gazu Doskonałego I Równanie Clayperona, Pierwsza słownik.