Słownik fizyka na P

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Parowanie Znaczenie uwalnianiu się drobin cieczy ze swobodnej powierzchni cieczy. Gdy drobiny z tej powierzchni odparują, rozpoczyna się parowanie drobin z kolejnej warstwy. W ten sposób etapowo może
 • Definicja Pierwsze prawo Keplera Znaczenie Orbita każdej planety jest elipsą, nie mniej jednak Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk
 • Definicja Pierwsza prędkość kosmiczna Znaczenie kołowej o promieniu mało większym od promienia Ziemi. Wartość tej prędkości wyraża się wzorem: gdzie: G – stała grawitacji, M – masa Ziemi, R – promień Ziemi
 • Definicja Pojęcie gazu doskonałego i równanie Clayperona Znaczenie Stan fizyczny pewnej porcji gazu określają wskaźniki stanu gazu, którymi są: ciśnienie – p [Pa], temp. – T [K], i objętość – V [m3
 • Definicja Pierwsze prawo Kirchoffa Znaczenie natężeń prądów wypływających z węzła: I1 + I2 + I3 + ... + In = I'1 + I'2 + I'3 + ... + I'm
 • Definicja Podstawowe założenia fizyki kwantowej Znaczenie klasycznym opisie ruchu. Falowe cechy cząstek mikroświata nie pozwalają na ich precyzyjne zlokalizowanie. Położenie i szybkość mikrocząstki mogą być określone tylko w pewnych
 • Definicja Pojemność kondensatora Znaczenie Pojemnością kondensatora C tytułujemy stały dla danego kondensatora relacja ładunku zgromadzonego na jego okładkach do napięcia panującego pomiędzy okładkami
 • Definicja Pojemność kondensatora płaskiego Znaczenie okładkami d i względnej przenikalności elektrycznej (ε) izolatora znajdującego się pomiędzy okładkami w następujący sposób: gdzie ε0 to przenikalność elektryczna próżni Dla
 • Definicja Pierwszy postulat Bohra Znaczenie stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu nie spada na jądro. Dozwolone orbity to takie, na których okres pędu elektronu
 • Definicja Podstawowe równania opisujące ruch harmoniczny Znaczenie vmax= Aω. Przyspieszenie:a= −Aω2 ⋅ sin(ωt+ϕ).amax= A ω2.Można zauważyć, Iż:a= −ω2 ⋅ x. Energia kinetyczna: Energia potencjalna: Energia całkowita
 • Definicja Podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego Znaczenie zachowuje się jak strumień cząstek, które tytułujemy fotonami. Fotony nie mają masy, ale posiadają energię. Energia jednego fotonu nosi nazwę kwantu energii. Światło jest więc
 • Definicja Pojęcie dualizmu korpuskularno-falowego Znaczenie elektromagnetycznego (światła), które jest równocześnie falą i strumieniem fotonów, jak i dwoistą naturę cząstek materii, które są równocześnie falami. Istnieją liczne dowody na
 • Definicja Polaryzacja światła Znaczenie Światło jest falą elektromagnetyczną polegającą na rozchodzeniu się na przemian zmiennych pól elektrycznych i magnetycznych, których linie są do siebie wzajemnie prostopadłe
 • Definicja Pole centralne Znaczenie centralnego rozchodzą się promieniście i przecinają się w miejscu, gdzie znajduje się ładunek będący źródłem tego pola. Linie te są zwrócone tak jak siły, które działałyby na
 • Definicja Pierwsza zasada termodynamiki Znaczenie Przedstawia ona związek pomiędzy zmianą energii wewnętrznej gazu, a ciepłem wymienionym poprzez gaz z otoczeniem i robotą wykonaną poprzez gaz albo robotą wykonaną nad gazem
 • Definicja Pierwsza zasada termodynamiki Znaczenie ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W, wykonanej poprzez gaz albo pracy wykonanej nad gazem.Zmiana energii wewnętrznej gazu ΔU jest równa sumie
 • Definicja Pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę Znaczenie własne drgania cząsteczkom ośrodka, gdzie się znajduje, dzięki czemu fala może się rozprzestrzeniać. Powierzchnia falowa Powierzchnia falowa to zestaw punktów, gdzie znajdują się
 • Definicja Pojęcie pracy w fizyce Znaczenie przemieszczenia:gdzie α to kąt między wektorem siły a wektorem przemieszczenia.Jednostką pracy jest jeden dżul [J] Robota może przyjmować wartości dodatnie i ujemne w zależności
 • Definicja Pojemność elektryczna przewodnika Znaczenie do jego potencjału: Q = C ⋅ V. Współczynnik proporcjonalności C tytułujemy pojemnością elektryczną przewodnika: Jednostką pojemności jest farad – F. Jeżeli wprowadzenie na
 • Definicja Pole elektryczne Znaczenie elektryczne. Każdy ładunek jest źródłem pola elektrycznego działającego na inne ładunki, lecz sam także podlega działaniu pól wytworzonych poprzez inne ładunki. Na tym bazuje

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Pole Elektryczne, Pojemność Elektryczna Przewodnika, Pojęcie Pracy W Fizyce, Pojęcia I Wielkości Fizyczne Opisujące Falę, Pierwsza Zasada Termodynamiki znaczenie.

Co to jest Pole Elektryczne, Pojemność Elektryczna Przewodnika słownik.