Czy przydatne?

Słownik Hydrostatyczne Ciśnienie

Co oznacza CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE: Ciśnienie hydrostatyczne to ciśnienie wywołane ciężarem cieczy. Jeżeli w naczyniu albo zbiorniku znajduje się słup cieczy o wysokości h, to wywiera on na dno ciśnienie hydrostatyczne o wartości: ph = d ⋅ g ⋅ h gdzie d znaczy gęstość cieczy, a g znaczy przyspieszenie ziemskie. Ciśnienie hydrostatyczne na Ziemi zależy tylko od gęstości cieczy i wysokości słupa cieczy. Nie zależy od ilości cieczy w naczyniu albo zbiorniku. Ciśnienie wody w stawie i w oceanie na tej samej głębokości h jest jednakowe (przy założeniu, Iż woda w stawie ma taką samą gęstość jak w oceanie)

Czym jest Ciśnienie hydrostatyczne znaczenie w Słownik fizyka C .


Wyjaśnienie Co to jest prąd elektryczny
Co to jest Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych (dodatnich albo ujemnych). Nośnikami tych ładunków mogą być elektrony albo jony. W obwodach.
Wyjaśnienie Ciepło właściwe przy stałej objętości i przy stałym ciśnieniu
Co to jest Ciepło zgodne cV, to ciepło zgodne wyznaczone przy stałej objętości gazu. Ciepło zgodne cp, to ciepło zgodne wyznaczone przy stałym ciśnieniu. Różnicę pomiędzy.
Wyjaśnienie Ciepło Q [J]
Co to jest Ciepło podobnie jak robota jest metodą przekazywania energii. Jeśli zetkniemy ze sobą dwa ciała o różnych temperaturach, to drobinom ciała o temp. niższej.
Wyjaśnienie Cewka indukcyjna
Co to jest Cewka indukcyjna to jest urządzenie wykonane z przewodnika, które umożliwia skupienie energii pola magnetycznego powstałego w konsekwencji przepływu prądu.
Wyjaśnienie Cykl Carnota
Co to jest Cykl Carnota złożona jest z dwóch przemian izotermicznych i dwóch przemian adiabatycznych, przedstawionych na rysunku: Począwszy od punktu A następuje.