Czy przydatne?

Słownik Spoczynkowa Energia

Co oznacza ENERGIA SPOCZYNKOWA: Energia spoczynkowa, nie występująca w ramach mechaniki Newtona, jest energią ciała spoczywającego w danym układzie odniesienia i wynika z posiadania poprzez to ciało masy. Rozmiar ta wyraża się wzorem: E0 = mc2

Czym jest Energia spoczynkowa znaczenie w Słownik fizyka E .


Wyjaśnienie Energia potencjalna sprężystości
Co to jest Energia potencjalna sprężystości wynika ze stopnia odkształcenia ciała sprężystego. Ciało ściśnięte albo rozciągnięte sprężyście posiada energię potencjalną.
Wyjaśnienie Energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym
Co to jest Energia potencjalna w polu centralnym wynika z oddziaływań pomiędzy ładunkami punktowymi. Zakładamy, Iż gdy ładunki Q i q są w nieskończenie dużej odległości.
Wyjaśnienie Energia całkowita cząstki swobodnej
Co to jest Energia całkowita cząstki swobodnej jest sumą energii spoczynkowej i kinetycznej.
Wyjaśnienie Energia kinetyczna i potencjalna oddziaływań
Co to jest Energia kinetyczna i energia potencjalna noszą nazwę energii mechanicznej.
Wyjaśnienie Efekty relatywistyczne
Co to jest Założenia szczególnej teorii względności prowadzą do zjawiska kontrakcji długości, dylatacji czasu i nierównoczesności zdarzeń w jednym układzie, które zaszły.