Czy przydatne?

Definicja Zapłonu Temperatura

Co oznacza TEMPERATURA ZAPŁONU: najniższa temp., przy której wytworzona mieszanina par cieczy z powietrzem pod wpływem czynnika inicjującego ulegnie zapaleniu

Czym jest TEMPERATURA ZAPŁONU znaczenie w Słownik definicji T .

ZNACZENIE TEREN AKCJI:
Co oznacza region obejmujący teren pożaru i tereny powiązane z prowadzonymi działaniami położone poza granicami terenu pożaru temperatura zapłonu.
ZNACZENIE TEREN POŻARU:
Co oznacza region na którym znajdują się pomieszczenia, całe budynki, lasy i inne obiekty, materiały i budynki zagrożone bezpośrednio poprzez działanie temp. i zagrożone pośrednio poprzez ognie lotne temperatura zapłonu.
ZNACZENIE TLENIE:
Co oznacza 1) spalanie materiałów palnych w uwarunkowaniach niedostatecznej ilości tlenu; 2) spalanie materiału palnego bezpłomieniowe (żarzenie temperatura zapłonu.
ZNACZENIE TEMPERATURA ABSOLUTNA:
Co oznacza temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina temperatura zapłonu.
ZNACZENIE TRWAŁOŚĆ PIANY:
Co oznacza piany do zachowania swoich właściwości, jakie uzyskała w chwili wytworzenia. Trwałość piany ustalana jest opierając się na szybkości wypływu z niej wodnego roztworu środka pianotwórczego temperatura zapłonu.