Czy przydatne?

Definicja Akcji Teren

Co oznacza TEREN AKCJI: region obejmujący teren pożaru i tereny powiązane z prowadzonymi działaniami położone poza granicami terenu pożaru

Czym jest TEREN AKCJI znaczenie w Słownik definicji T .

ZNACZENIE TEMPERATURA KRYTYCZNA:
Co oznacza temp. właściwa dla danego gazu, ponad której nie może on być skroplony z wyjątkiem wielkości zastosowanego ciśnienia teren akcji.
ZNACZENIE TLENIE:
Co oznacza 1) spalanie materiałów palnych w uwarunkowaniach niedostatecznej ilości tlenu; 2) spalanie materiału palnego bezpłomieniowe (żarzenie teren akcji.
ZNACZENIE TEREN POŻARU:
Co oznacza region na którym znajdują się pomieszczenia, całe budynki, lasy i inne obiekty, materiały i budynki zagrożone bezpośrednio poprzez działanie temp. i zagrożone pośrednio poprzez ognie lotne teren akcji.
ZNACZENIE TĄPNIĘCIE:
Co oznacza wstrząsty podziemne, połączone z hukiem, spowodowane pękaniem i usuwaniem się skał w kierunku wyrobiska teren akcji.
ZNACZENIE TEMPERATURA ABSOLUTNA:
Co oznacza temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina teren akcji.