Czy przydatne?

Definicja Pożaru Tył

Co oznacza TYŁ POŻARU: linia znajdująca się po przeciwnej stronie jego rozprzestrzeniania się i rozgraniczająca obiekty palące się od niepalących

Czym jest TYŁ POŻARU znaczenie w Słownik definicji T .

ZNACZENIE TEMPERATURA ABSOLUTNA:
Co oznacza temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina tył pożaru.
ZNACZENIE TRWAŁOŚĆ PIANY:
Co oznacza piany do zachowania swoich właściwości, jakie uzyskała w chwili wytworzenia. Trwałość piany ustalana jest opierając się na szybkości wypływu z niej wodnego roztworu środka pianotwórczego tył pożaru.
ZNACZENIE TĄPNIĘCIE:
Co oznacza wstrząsty podziemne, połączone z hukiem, spowodowane pękaniem i usuwaniem się skał w kierunku wyrobiska tył pożaru.
ZNACZENIE TEMPERATURA KRYTYCZNA:
Co oznacza temp. właściwa dla danego gazu, ponad której nie może on być skroplony z wyjątkiem wielkości zastosowanego ciśnienia tył pożaru.
ZNACZENIE TEREN AKCJI:
Co oznacza region obejmujący teren pożaru i tereny powiązane z prowadzonymi działaniami położone poza granicami terenu pożaru tył pożaru.