Czy przydatne?

Definicja Pożaru Tył

Co oznacza TYŁ POŻARU: linia znajdująca się po przeciwnej stronie jego rozprzestrzeniania się i rozgraniczająca obiekty palące się od niepalących

Czym jest TYŁ POŻARU znaczenie w Słownik definicji T .

ZNACZENIE TEREN AKCJI:
Co oznacza region obejmujący teren pożaru i tereny powiązane z prowadzonymi działaniami położone poza granicami terenu pożaru tył pożaru.
ZNACZENIE TEMPERATURA ABSOLUTNA:
Co oznacza temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina tył pożaru.
ZNACZENIE TĄPNIĘCIE:
Co oznacza wstrząsty podziemne, połączone z hukiem, spowodowane pękaniem i usuwaniem się skał w kierunku wyrobiska tył pożaru.
ZNACZENIE TEMPERATURA ZAPŁONU:
Co oznacza najniższa temp., przy której wytworzona mieszanina par cieczy z powietrzem pod wpływem czynnika inicjującego ulegnie zapaleniu tył pożaru.
ZNACZENIE TLENIE:
Co oznacza 1) spalanie materiałów palnych w uwarunkowaniach niedostatecznej ilości tlenu; 2) spalanie materiału palnego bezpłomieniowe (żarzenie tył pożaru.