Pisownia język polski | słownik na G

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Gerson Wojciech Definicja rysunku w Akademii. Malował pejzaże, między innymi tatrzańskie, na przykład Cmentarz w górach; ilustracje Warszawy: Album widoków Warszawy, obrazy hist., na przykład zgon
 • Co to jest Gershwin George Definicja pierwsze kompozycje to muzyka do rewii La La Lucille i Błękitna rapsodia, zawierająca przedmioty jazzu. W 1928 w Europie spotkał się z I. Strawińskim i M. Ravelem, którzy wywarli
 • Co to jest gesneryzm Definicja gdzie bohater lit. to pasterz, człowiek czuły, harmonijnie współistniejący z naturą, pielęgnujący cnoty moralne, osobiste i rodzinne; Idylla Gessnerowska budzi skojarzenia ze
 • Co to jest Gielniak Józef Definicja cenionym litorytnikiem. Główne dzieła to cykl Sanatoriów stworzony w sanatorium przeciwgruźliczym w Bukowcu k. Kowar, gdzie chory na gruźlicę twórca przebywał od 1953, tam
 • Co to jest giganci Definicja pokonani po długiej walce dzięki pomocy Heraklesa, z woli Zeusa strąceni zostali do Tartaru. G. uosabiali dzikie siły przyrody i ślepą przemoc, w sztuce przedstawiani w ludzkiej
 • Co to jest Giotto di Bondone Definicja sztuce okresu prerenesansowego; pierwszy nawiązywał do starożytnej koncepcji człowieka jako centrum wszechświata. Nie zrywając ze sztuką średniowiecza, wykorzystując ją (motywy
 • Co to jest Gjellerup Karl Definicja realizmu i naturalizmu. Z czasem ateizm G. ewoluuje w kierunku idealizmu, a poszukiwania filoz.-rel. prowadzą poprzez buddyzm do chrześcijaństwa. Sprzyjały temu podróże do Rosji
 • Co to jest Gloger Zygmunt Definicja zajmował się etnografią porównawczą. Zbieracz i wydawca pieśni i innych tekstów z zakresu pol. lit. ludowej. Wydał cenne zbiory Pieśni ludu (1892), Obchody weselne, Rok polski w
 • Co to jest głoska Definicja bierze się pod uwagę 5 aspektów: układ wiązadeł głosowych, położenie podniebienia miękkiego i środkowej części języka, miejsca artykulacji i stopień zbliżenia narządów mowy; z
 • Co to jest Głowacki Janusz Definicja prozaik, w latach 1964-81 zamieszczał felietony w tyg. Kultura . W opowiadaniach i felietonach ze zbiorów: Wirówka nonsensu (1968), Nowy taniec la-ba-da (1970), Paradis (1973
 • Co to jest Godebski Cyprian Definicja żołnierz Legionów Dąbrowskiego i Legii Naddunajskiej, dowódca wojskowy Księstwa Warszawskiego, posiadacz orderu Virtuti Militari. Poległ śmiercią bohatera w bitwie pod Raszynem
 • Co to jest Goethe Johann Wolfgang von Definicja twórczością Szekspira. Autor Prometeusza (1774), powieści w listach Cierpienia młodego Wertera (1774), Pieśni nocnej wędrowca (1776), Podróży w góry Harcu zimą (1777), Śpiewu
 • Co to jest Golding William Gerald Definicja gdzie wątki realistyczne splatają się z symboliką i alegorią, a ludzkie słabości zostały groteskowo wyolbrzymione. Problemy współczesnej cywilizacji ukazane są w konwencji
 • Co to jest Goldoni Carlo Definicja Sługa dwóch panów, Awantury w Chioggi, Gbury, Uczciwa dziewczyna, Bankructwo, Gracz, Wachlarz, Kawiarenka wenecka. Komedie przedstawiają bujne życie toczące się przed wejściem
 • Co to jest Gombrowicz Witold Definicja Buenos Aires (do 1953). Dzięki stypendium amer. komitetu Free Europa i Fundacji Forda opuścił Amerykę Płd.; na stałe zam. we Francji, w Paryżu, później od 1964 r. w Vence. Debiut
 • Co to jest Goncourt bracia: Edmond de Definicja literatury i sztuki tego okresu, z zamiłowaniem zgłębiający szczegółową dokumentację i ze znajomością rzeczy opisujący fakty. Działalność lit. rozpoczęli publikując szczegółowe
 • Co to jest Gongora y Argote Luis Definicja zmienności losów człowieka i stałości świata przyrody rozwijała się w dwu skrajnie różnych nurtach. W okolicy utworów charakteryzujących się wyszukanym językiem i kunsztowną
 • Co to jest Gordimer Nadine Definicja powieściach i opowiadaniach ukazuje złożony charakter międzyludzkich stosunku w zróżnicowanym kulturowo i rasowo społeczeństwie, gdzie prawa ustala mniejszość. Wydała powieści
 • Co to jest Aleksiej Pieszkow\. Gorki Maksym, właśc Definicja samouk. Debiutował opowiadaniem Makar Czudra (1892). Spory rozgłos zapewniły mu Szkice i opowiadania (1898-99) i dramaty: Mieszczanie (1901) i Na dnie (1902), przedstawiające
 • Co to jest Goszczyński Seweryn Definicja cyklu wierszy rewolucyjnych (tak zwany liryki humańskie 1824-25), powieści poetyckiej Zamek kaniowski (1826-27), Nocy belwederskiej (1869), tomu literaturze Pobudka (1831
 • Co to jest Górecki Henryk Mikołaj Definicja za twórczość kompozytorską. Wlatach 1975-79 rektor PWSM wKatowicach. W okolicy W. Lutosławskiego i K. Pendereckiego jest zaliczany do najwybitniejszych współcz. kompozytorów pol
 • Co to jest guru Definicja whinduizmie przewodnik duchowy, nauczyciel, człowiek cieszący się ogromnym szacunkiem iautorytetem; wrel. sikhów najwyższy duchowny zwierzchnik
 • Co to jest Górnicki Łukasz Definicja Zygmunta II Augusta (od 1559); w1561 nobilitowany, od 1565 bibliotekarz królewski. Sławę przyniósł mu Dworzanin polski (1566), swobodny przekład traktatu wł. pisarza idyplomaty B
 • Co to jest Górski Artur Definicja dopiero cykl artykułów na łamach Życia pt. Młoda Polska (1898, pod pseudonim Quasimodo), błyskawicznie uznany za manifest programowy, od którego przyjęła się nazwa całego okresu
 • Co to jest Górski Konrad Definicja 1913-21), filologię polską na UW, slawistykę wPradze; był nauczycielem gimnazjalnym wPradze, habilitował się na UW w1929; prof. na USB wWilnie (od 1934), apo wojnie na UMK
 • Co to jest graffiti Definicja na naczyniach kamiennych imurach znane wstarożytności iczasach wczesnochrześc.; 2) utwory spontanicznej inwencji plastycznej na murach, budynkach, pojazdach, i tym podobne
 • Co to jest grafika Definicja metalu, płycie gipsowej, kamieniu, linoleum i tym podobne Właściwością g. jest sposobność uzyskania wielu dzieł, zktórych każde jest oryginałem; wg. artystycznej liczba odbitek
 • Co to jest gramatyka Definicja fleksję, słowotwórstwo, składnię; rozróżnia g. opisową, normatywną, hist., porównawczą, generatywną, transformacyjną. G. generatywna traktuje jęz. jako nieskończony zestaw zdań
 • Co to jest galicyzm Definicja nim wzorowane, na przykład: żenować się, lustro, kajet, żurnalista - publicysta; rozróżniamy: g. frazeol., na przykład: robię niezłą minę do złej gry, g. leksykalne, na przykład
 • Co to jest Galileusz, Galileo Galilei Definicja eksperymentalno-matematycznych. Prof. matematyki na uniwersytecie w Pizie (1589-92) i Padwie (1592-1610). Artysta teorii ruchu wahadła (1583), konstruktor wagi hydrostatycznej
 • Co to jest Grochowiak Stanisław Definicja Tygodnika Katolickiego . Od 1956 wWarszawie, pracownik Instytutu Wydawniczego PAX, również redakcji wielu pism: między innymi Za iprzeciw , Nowa Kultura , literatura i
 • Co to jest Gaszyński Konstanty Definicja innymi liryki powstańczej Pieśni pielgrzyma polskiego (1833), Kontuszowych pogadanek i obrazków z szlacheckiego życia (1851), Listów z podróży po Włoszech (1853), przekładu na
 • Co to jest Fantazy\. Gomulicki Wiktor, pseud Definicja dla młodzieży Wspomnienia niebieskiego mundurka (1906). Pierwszy głosił rozmiar literaturze C. Norwida
 • Co to jest Goya y Lucientes Francisco Jose Definicja dworze hiszp. zarówno za Karola IV, jak Józefa Bonapartego i Ferdynanda VII. Początkowo malował freski (na przykład kościół w Saragossie), projekty gobelinów do wnętrz rezydencji
 • Co to jest grafomania Definicja mania pisania utworów lit. bezwzględnie na posiadane umiejętności iosiągane walory artystyczne. Nazwa prób lit. nie spełniających wymagań ustalonych wstandardach
 • Co to jest gag Definicja dowcip satyryczny, komiczny, żartobliwy sukces na przykład w filmach komediowych ( burleska
 • Co to jest Gogh Vincent van Definicja mając prawie 30 lat, początkowo rysował, studiował perspektywę i anatomię, kopiował dzieła Milleta. W 1881 z przyjacielem van Rappem malował pierwsze portrety i pejzaże. Dzięki
 • Co to jest groteska Definicja włoskiej XV w. wfunkcji satyry polit., obyczajowej ikarykatury; kanon estetyki g. wsztuce opracował G. Vasari wŻywotach najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy iarchitektów, skąd
 • Co to jest Godot Definicja i Didi. Jest symbolem absurdu ludzkiego życia i niekiedy płonnych nadziei. Czekać na Godota znaczy oczekiwać kogoś albo czegoś absolutnie nadaremnie - ani on nie przyjdzie, ani
 • Co to jest Grotowski Jerzy Definicja wkońcu lat 50. wKrakowie, gdzie wraz zL. Flaszenem stworzył awangardowy teatr. W1959 objął Teatr 13 Rzędów wOpolu, zorganizowany na prawach zawodowego teatru eksperymentalnego
 • Co to jest gotyk Definicja przełomu XV/XVI w., obejmując dojrzałe i późne średniowiecze. Związany z kulturą rycerską i mieszczańską, a w późnym okresie także dworską. Obejmował trzy etapy: inicjalną w
 • Co to jest glosa Definicja objaśnienie trudnego wyrazu. G. stosowano już w skryptoriach starożytnego Rzymu, w średniowieczu były to dopiski i objaśnienia umieszczane na marginesach tekstów teol. 2) W
 • Co to jest Griffith David Wark Definicja scenarzysta ireżyser; wlatach 1908-14 nakręcił około 400 krótkich filmów fabularnych. Jego najwybitniejsze dzieła powstały po 1915 r. Należą do nich pierwsze filmy pełnometrażowe
 • Co to jest Gałczyński Konstanty Ildefons Definicja Groteskowo-katastroficzny poemat Koniec świata (1930), tom Utwory poetyckie (1937), współpraca z tyg. Prosto z mostu i związek z ekipą lit. Kwadryga to istotne akcenty
 • Co to jest Garcia Lorca Federico Definicja muzyką i malarstwem. Założyciel studenckiego teatru La Barraca (1931), współzałożyciel Związku Antyfaszystowskich Intelektualistów, zginął rozstrzelany z rąk frankistów
 • Co to jest gatunki biblijne Definicja Liczb, Powtórzonego Prawa, Ewangelie i Dzieje Apostolskie, księgi dydaktyczne, a więc mądrościowe, na przykład Hioba, Eklezjastesa (Koheleta), Listy św. Pawła, Jakuba, Piotra i
 • Co to jest gatunki pograniczne Definicja krytyki. Początki kształtowania się g.p. sięgają XVIII w., gdy dynamicznie rozwijała się prasa, a wspólnie z nią ujawniały się mocne wzajemne wpływy lit. i publicystyki. Cechy
 • Co to jest geografia językowa Definicja językowych; na przykład zasięg gwar i ich przenikanie do różnych regionów państwie; g.j. badają dialektolodzy, redagujący specjalne ankiety, dzięki którym opracowują atlasy gwar
 • Co to jest Glinka Michaił Definicja Komponował pod wpływem przeżyć w okresie podróży po Europie, np Symfonia B-dur, Sekstet fortepianowy E-dur (Włochy), opery Życie za cara, Rusłan i Ludmiła (Rosja), uwertury Noc w
 • Co to jest grupa literacka Definicja publikujący manifesty programowe, wydający pismo lit., niekiedy także utwory członków ekipy, ogłaszający polemiczne stanowisko wobec zastanych poglądów iform lit. Wepokach dawnych
 • Co to jest germanizm Definicja majster, cegła, handel, czynsz, szpalta; frazeol., na przykład Jak panu idzie?; składn., na przykład szukam za butami
 • Co to jest grafika komputerowa Definicja efekty wizualne niemożliwe do uzyskania innymi technikami, regularnie trójwymiarowe, wielowarstwowe; metoda dająca nadzwyczajnie zaskakujące możliwości, jest coraz częściej
 • Co to jest głoskowce Definicja na przykład PAN (Polska Akademia Nauk), PAP (Polska Agencja Prasowa), Zakład Ubezpieczeń Socjalnych (zus). G. wymawiamy jako zespół głosek. Zobacz skrótowce
 • Co to jest Garczyński Stefan Definicja pisarz, powstaniec, emigrant, przyjaciel A. Mickiewicza, który wydał tom jego wierszy w 1833 r. w Paryżu; autor poematu dramatycznego Wacława dzieje i wierszy powstańczych
 • Co to jest gatunek literacki Definicja kategorią jest rodzaj lit., z kolei w obrębie g.l. występują odmiany gatunkowe. Pojęcie g. jest pochodną konwencji lit. obowiązującej w danej epoce, stąd w jego strukturze
 • Co to jest Grynberg Henryk Definicja od 1967). Debiutował zbiorem opowiadań na łamach Współczesności (1959), anastępnie opublikował zestaw nowel Grupa Antygona (1963), Święto kamieni (1964). Sławę przyniosła mu
 • Co to jest gatunki średniowieczne Definicja dziejach tak zwany chansons de geste, na przykład Pieśni o Rolandzie, i utworach utrwalających postacie świętych tak zwany hagiografia, na przykład Legenda o św. Aleksym
 • Co to jest Gaudeamus igitur Definicja w trakcie inauguracji, nadawania tytułów nauk.; autorem jest wędrowny pisarz C.W. Kinderleben, melodię ułożył J. G. Gnther (1717); tytuł pol. brzmi Weselmy się, bracia, póki
 • Co to jest Gauguin Paul Definicja Gogha czołowy przedstawiciel postimpresjonizmu. Był między innymi marynarzem, maklerem; malarstwo traktował początkowo jako hobby, lecz gdy poznał C. Pissarra porzucił pracę dla
 • Co to jest Grzegorzewski Jerzy Definicja teatru opartego na zmiennej przestrzeni teatralnej. Akcję sztuki przenosi na przykład do szatni czy foyer, scenę zamienia zwidownią. Rzadko inscenizuje całe dramaty, raczej tworzy
 • Co to jest Gucci Santi Definicja Anny Jagiellonki, Stefana Batorego. WPińczowie prowadził warsztat architektoniczno-rzeźbiarski. Do głownych jego prac należą: pałac wŁobzowie, przebudowa kaplicy Mariackiej przy
 • Co to jest glosarium, glosariusz Definicja Glosariusz opatrzone zostały 2 woluminy przypisków i uzupełnień do polonistycznego kształcenia opracowane poprzez zespół autorów pt. Glosariusz od starożytności do pozytywizmu i
 • Co to jest geneza literacka Definicja konkretnego utworu lit.); na przykład determinanty historyczne - klęska stworzenia styczniowego (1863), polityczne - I wojna światowa (1914-1918), socjalne - pochodzenie autora
 • Co to jest Genesis Definicja opowieścią o patriarchach Abrahamie, Izaaku, Jakubie, Józefie. W lit. pol. G. inspirowała między innymi J. Słowackiego (na przykład Samuel Zborowski, 1845; Genesis z Ducha, 1846
 • Co to jest genetyczna klasyfikacja języków Definicja j. jest rodzina jęz. mająca za wspólne źródło tak zwany prajęzyk, na przykład rodzina języków słowiańskich
 • Co to jest Genęt Jean Definicja przeciw usankcjonowanym normom społ. Autor licznych skandalizujących powieści (Dziennik złodzieja, 1949) rozgrywających się w środowisku półświatka. Popularność zdobył w pierwszej
 • Co to jest genologia Definicja sformułował Arystoteles (Poetyka); termin wprowadził do lit. franc. komparatysta i metodolog P. van Tieghem (Synteza w historii literatury. Poezja porównawcza i powszechna, 1920
 • Co to jest George Stefan Definicja wyznawca hasła sztuka dla sztuki . Jego literatura, nasycona symbolizmem i melancholią (na przykład Rok duszy, 1897), głosiła kult wybranych (Siódmy pierścień, 1907). Wg G
 • Co to jest georgika Definicja refleksją filoz., komentarzem moralistycznym, czasem także lirycznym wyznaniem. Pierwsze g. pisał Hezjod (VII w. przed naszą erą), postęp nastąpił w twórczości Wergiliusza (I w
 • Co to jest gesta Definicja zestaw około 300 przykładów, powiastek budujących , sporządzonych w 1. poł. XIV w., wydanych w Kolonii (1472), przepisywanych w klasztorach i na dworach całej Europy. Znane
 • Co to jest Gierymski Aleksander Definicja w okresie podróży poszukiwał środków wyrazu i poznawał malarstwo europ. Studiując zasady malarstwa florenckiego malował na przykład Sjestę włoską; poznając weduty (krajobraz
 • Co to jest Gierymski Maksymilian Definicja stworzeniu 1863 r. Tworzył raptem 7 lat, przebywał w Monachium, związany z ekipą Brandta. Malował sceny oparte na przeżyciach z stworzenia styczniowego (Alarm w obozie powstańczym
 • Co to jest Giraudoux Jean Definicja ruchem oporu. Autor licznych powieści, bardziej znany jako dramaturg. Współpracował z L. Jouvetem, który wystawiał i reżyserował jego sztuki. W twórczości dramatycznej dla
 • Co to jest Gilgamesz Definicja starożytnego Dwurzecza) znanego z 12 rozproszonych tabliczek (wykrytych w 1853-74), pochodzących z biblioteki króla Asurbanipala (669-629 przed naszą erą) w Niniwie, i z
 • Co to jest Giorgio de Castelfranco\. Giorgione, właśc Definicja wenecką szkołę dojrzałego odrodzenia. Mimo iż zmarł młodo w trakcie zarazy, znacznie wpłynął na rówieśników (tak zwany giorgioneschi) i na twórczość Tycjana; między innymi zerwał
 • Co to jest Głowiński Michał Definicja współczesnej funkcji tradycji lit. - Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka (1962); form narracyjnych powieści - szkice Porządek, chaos, znaczenie (1968), Gry powieściowe
 • Co to jest gnostycyzm Definicja dzielących poszczególne kierunki i typy kultów, od późnego przedchrześcijaństwa, w momencie wczesnochrześcijańskim około II-III w. do czasów późniejszych. Ma charakter mistyczny
 • Co to jest gnoza Definicja wiara; sposób myślenia o charakterze mistycznym złączający refleksję filoz. z wiarą. Właściwością g. jest synkretyzm rel. i mistycyzm; g. koncentruje się na problemach etyczno
 • Co to jest Golgota Wschodu Definicja łagrach sowieckich (od 1940): Katyń, Starobielsk, Miednoje, Kołyma, Workuta, Wyspy Sołowieckie, Kazachstan, Syberia. Przykłady utworów: G. Herling-Grudziński Inny świat, J
 • Co to jest Gogol Nikołaj Definicja Dikańki (2 cz. 1831-32); w następnych utworach skłaniał się ku satyrze. Drugi tom nowel Mirgorod (1834) stanowi kontynuację zainteresowań G. ludem i folklorem, mimo realistycznego
 • Co to jest Gojawiczyńska Pola Definicja Pragi , jednak właściwym lit. debiutem jest zestaw nowel Powszedni dzień (1933) i powieść Ziemia Elżbiety (1934). G. przedstawia przeważnie wynikające z własnych obserwacji i
 • Co to jest Gołubiew Antoni Definicja inteligencji kat. Pax . Debiutował powieścią Mądry na arenie (1935). W latach 1946-53 i od 1956 był członkiem redakcji Tygodnika Powszechnego , od 1949 również miesięcznika symbol
 • Co to jest Gomółka Mikołaj Definicja Jazłowieckiego, z tego okresu pochodzą jego liczne wielogłosowe utwory sakralne i świeckie. Do dziś zachowały się tylko Melodie na psałterz polski (wydane w 1580 poprzez Drukarnię
 • Co to jest gongoryzm Definicja polegająca na stosowaniu rozbudowanych metafor, operowaniu zaskakującym słownictwem, lapidarnie formułowaną myślą, zapisem epigramatycznym. Literatura tego nurtu zawierała
 • Co to jest Litwin\. Gorecki Antoni, pseud Definicja emigrant. Utwory G. to między innymi Krakowiaki ofiarowane Polkom (1816), Zdobycie poprzez wojsko polskie w Hiszpanii wąwozu pod Samosierrą (1818) i bajki i fraszki wyrażające
 • Co to jest gotycyzm w literaturze Definicja również w sztuce i architekturze) związanych ze średniowieczną tradycją. Pojawił się pierwszy raz w powieści H. Walpolea Zamczysko Otranto (1744); zaistniał w romantycznej
 • Co to jest gra słów Definicja znaczeń iwieloznaczności, podobieństw ikontrastów, na przykład Panie Jerzy, czy pan wierzy, iż na wieży włos się jeży; Odyseusz - władca Itaki iowaki (z Różewicza); g.s
 • Co to jest Grabowiecki Sebastian Definicja pochwalne, modlitwy poetyckie wyrażające pełen napięcia dialog pomiędzy człowiekiem aBogiem; autor czerpał inspiracje ztradycji psalmów bibl. innych artystów (G. Fiammy, B. Tassa
 • Co to jest Gretkowska Manuela Definicja emigranty (1992, inspirowanej autentyczną korespondencją nadchodzącą do bruLionu ), Tarot paryski (1993) i Kabaret metafizyczny (1994) jako swoista gra erotyki imetafizyki
 • Co to jest Gajcy Tadeusz Definicja Żołnierz AK, zginął w stworzeniu warszawskim na Starym Mieście. Debiutował tomem literaturze Widma (1943) pod pseudonim Karol Topornicki, przedstawiając w nim w apokaliptycznych
 • Co to jest galeria Definicja niekiedy z kolumnadą albo arkadami; przykryte dachem przejście łączące na przykład dwie budowle; 2) w pałacach długa sala z jednej strony oświetlona rzędem okien, łącząca dwie
 • Co to jest Graves Robert Ranke Definicja 1932 na stałe zamieszkał na Majorce. Wlatach 1961-66 prof. uniwersytetu wOksfordzie. Debiutował jako pisarz zbiorem wierszy Nad kotłem (1916), wydał sporo tomów literaturze
 • Co to jest Galsworthy John Definicja bardzo bogata objętościowo, obejmuje w pierwszej kolejności powieści, lecz także nowele i dramaty, daje wnikliwy, epicki obraz życia mieszczaństwa, ziemiaństwa i arystokracji z
 • Co to jest Gall Iwo Definicja współpracował z teatrem Ateneum. Artysta Studia Dramatycznego w Warszawie, konspiracyjnego teatru, a zarazem szkoły w okresie wojny, które po wojnie przeniósł do Krakowa. Pedagog
 • Co to jest Garcia Marquez Gabriel Definicja 1961 r. zamieszkał w Meksyku, nadal parając się dziennikarstwem. W twórczości i w życiu prezentował poglądy lewicowe, sympatyzował z rewolucją kubańską. Twórczość lit. zaczął od
 • Co to jest Gardzienice Definicja teatr wziął nazwę. Zał. go W. Staniewski (poprzednio związany z teatrem STU i Teatrem Laboratorium Grotowskiego). Ekipa początkowo realizowała program wiejski - działalność
 • Co to jest Grottger Artur Definicja stypendium umożliwiające mu studia. Malował obrazy hist. (na przykład Ucieczka Henryka Walezego, Zygmunt iBarbara, Modlitwa konfederatów barskich). Przebywając wMonachium na wieść
 • Co to jest gawęda Definicja charakteryzuje ją żywy tok wypowiedzi narracyjnej, częste zwroty, powtórzenia, swoboda kompozycyjna, bezpośredniość, bogactwo szczegółów, pkt. widzenia opowiadającego - na
 • Co to jest Gąsiorowski Wacław Definicja do emigracji (1904), pełnił liczne funkcje w organizacjach polonijnych Francji i USA, od 1930 w państwie. Współzałożyciel i prezes Związku Dziennikarzy i Publicystów Emigracyjnych
 • Co to jest Gens- fleisch zum G\. J\. Gutenberg Johann, właśc Definicja kalendarze). Wynalazł urządzenie do odlewania zmetalu pojedynczych czcionek, które można było zestawiać wkolumny iodbijać dzięki prasy wdowolnej liczbie kart danego składu
 • Co to jest gatunki starożytne Definicja reprezentowany poprzez Wergiliusza (I w. przed naszą erą). Grecki pisarz Hezjod (VII/VI przed naszą erą) jest autorem innych jego odmian: e. kosmogonicznego, e. genealogicznego i
 • Co to jest Gaude Mater Polonia Definicja Stanisława biskupa; tekst napisany w 1253., jego najstarszy zapis pochodzi z antyfonarza kieleckiego (1372); autorem melodii był dominikanin Wincenty z Kielczy. Pieśń śpiewana
 • Co to jest Gaudi Antonio y Carnet Definicja budynkach mieszkalnych, na przykład Casa Mil i Casa Butló dach i fasada zostały potraktowane jak rzeźba; ściany zewnętrzne i działowe przebiegają po linach krzywych, mają
 • Co to jest geniusz Definicja kosmosem; termin oświeceniowej estetyki, wrodzona inteligencja człowieka, wybitnie uzdolniona jednostka. Atrybuty g. to inwencja, inspiracja, pasja, wyobraźnia, wzniosłość
 • Co to jest geografia życia literackiego Definicja kultury i lit. narod., na przykład Warszawa za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (Biblioteka Załuskich, Szkoła Rycerska, Pałac Błękitny, Obiady Czwartkowe, Teatr

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Geografia Życia Literackiego, Geniusz, Gaudi Antonio Y Carnet, Gaude Mater Polonia, Gatunki Starożytne, Gutenberg Johann, Właśc. J. Gens- Fleisch Zum G co to znaczy.

Słownik Geografia Życia Literackiego, Geniusz, Gaudi Antonio Y pisownia.