Pisownia język polski | słownik na G

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Gawęda Co to jest prozie pol. w 1. poł. XIX w.; wywodzi się z tradycji ustnej; charakteryzuje ją żywy tok wypowiedzi narracyjnej, częste zwroty, powtórzenia, swoboda kompozycyjna, bezpośredniość
 • Co to jest Stanisław Grochowiak Definicja dramatopisarz, scenarzysta filmowy. Wlatach 1953-55 członek redakcji Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego . Od 1956 wWarszawie, pracownik Instytutu Wydawniczego PAX, również
 • Co to jest Stefan George Co znaczy przedstawiciel symbolizmu, głosił sakralny charakter twórcy i jego dzieła, wyznawca hasła sztuka dla sztuki . Jego literatura, nasycona symbolizmem i melancholią (na przykład Rok
 • Co to jest Ildefons Konstanty Gałczyński Słownik Zadebiutował wierszem Wiatr w zamku (1923) pod pseudonim Zenon Trzciński. Groteskowo-katastroficzny poemat Koniec świata (1930), tom Utwory poetyckie (1937), współpraca z tyg
 • Co to jest Biblijne Gatunki Znaczenie Odznacza się księgi hist., na przykład Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Ewangelie i Dzieje Apostolskie, księgi dydaktyczne, a więc mądrościowe, na przykład
 • Co to jest Giganci Czym jest olbrzymów, którzy zbuntowali się przeciw Zeusowi i bogom olimpijskim, pokonani po długiej walce dzięki pomocy Heraklesa, z woli Zeusa strąceni zostali do Tartaru. G. uosabiali
 • Co to jest Tadeusz Gajcy Co oznacza redaktor pisma Sztuka i Naród , członek ekipy poetyckiej o tej samej nazwie. Żołnierz AK, zginął w stworzeniu warszawskim na Starym Mieście. Debiutował tomem literaturze Widma
 • Co to jest Gutenberg Johann, właśc. J. Gens- fleisch zum G. Krzyżówka wMoguncji, Strasburgu; zajmował się odbijaniem drzeworytów (obrazki, kalendarze). Wynalazł urządzenie do odlewania zmetalu pojedynczych czcionek, które można było zestawiać
 • Co to jest Gomulicki Wiktor, pseud. Fantazy Najlepszy krytyk lit., warsawianista, kolekcjoner; autor autobiograficznej powieści dla młodzieży Wspomnienia niebieskiego mundurka (1906). Pierwszy głosił rozmiar literaturze C. Norwida
 • Co to jest Łukasz Górnicki Przykłady absolwent uniwersytetów wKrakowie iPadwie, sekretarz ibibliotekarz Zygmunta II Augusta (od 1559); w1561 nobilitowany, od 1565 bibliotekarz królewski. Sławę przyniósł mu Dworzanin
 • Co to jest Antoni Gołubiew Encyklopedia współzałożyciel pisma Żagary (1931), w latach 1934-36 współredagował pismo inteligencji kat. Pax . Debiutował powieścią Mądry na arenie (1935). W latach 1946-53 i od 1956 był
 • Co to jest Bondone Di Giotto Jak działa wczesnego renesansu; artysta, który dokonał rewolucyjnych przemian w sztuce okresu prerenesansowego; pierwszy nawiązywał do starożytnej koncepcji człowieka jako centrum
 • Co to jest Literacka Geneza Czy jest miały wpływ na postęp lit. pośrodku wieków (również na stworzenie konkretnego utworu lit.); na przykład determinanty historyczne - klęska stworzenia styczniowego (1863
 • Co to jest Gabriel Marquez Garcia Pojęcie Nagrody Nobla (1982). W młodości publicysta, korespondent wielu gazet. Od 1961 r. zamieszkał w Meksyku, nadal parając się dziennikarstwem. W twórczości i w życiu prezentował
 • Co to jest Goncourt bracia: Edmond de Wyjaśnienie razem do zgonu J. Naukowcy i znawcy XVIII-wiecznych obyczajów, historii, literatury i sztuki tego okresu, z zamiłowaniem zgłębiający szczegółową dokumentację i ze znajomością
 • Co to jest Paul Gauguin Opis syn amer. dziennikarza i Peruwianki, w okolicy P. Czannea i V. van Gogha czołowy przedstawiciel postimpresjonizmu. Był między innymi marynarzem, maklerem; malarstwo traktował
 • Co to jest Jean Giraudoux Informacje dyplomata i publicysta, w okresie II wojny światowej współpracował z ruchem oporu. Autor licznych powieści, bardziej znany jako dramaturg. Współpracował z L. Jouvetem, który
 • Co to jest Gorki Maksym, właśc. Aleksiej Pieszkow Co to jest inicjator i teoretyk lit. realizmu socjalistycznego, wyróżniający się samouk. Debiutował opowiadaniem Makar Czudra (1892). Spory rozgłos zapewniły mu Szkice i opowiadania (1898-99
 • Co to jest Genologia Definicja badająca rodzaje i gat. lit., ich odmiany i postęp w hist. lit.; podstawy g. sformułował Arystoteles (Poetyka); termin wprowadził do lit. franc. komparatysta i metodolog P. van
 • Co to jest Carlo Goldoni Co znaczy komedii; reformator commedia dellarte. Głośniejsze sztuki: Mirandolina, Sługa dwóch panów, Awantury w Chioggi, Gbury, Uczciwa dziewczyna, Bankructwo, Gracz, Wachlarz, Kawiarenka
 • Co to jest Graffiti Słownik na jednoczesną percepcję słowa iobrazu: 1) napisy wydrapane, rysowane na naczyniach kamiennych imurach znane wstarożytności iczasach wczesnochrześc.; 2) utwory spontanicznej
 • Co to jest Grafika Znaczenie dziełami są odbitki matryc opracowanych wróżnych technikach wdrewnie, metalu, płycie gipsowej, kamieniu, linoleum i tym podobne Właściwością g. jest sposobność uzyskania wielu
 • Co to jest Mikołaj Henryk Górecki Czym jest kariery muzycznej otrzymywał liczne nagrody na międzynarodowych konkursach za twórczość kompozytorską. Wlatach 1975-79 rektor PWSM wKatowicach. W okolicy W. Lutosławskiego i K
 • Co to jest Literackiego Życia Geografia Co oznacza ośrodków życia lit. w Polsce, ich udział i wpływ na postęp jęz., kultury i lit. narod., na przykład Warszawa za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (Biblioteka
 • Co to jest John Galsworthy Krzyżówka dramatopisarz, laureat Nagrody Nobla (1932). Spuścizna literacka G. jest bardzo bogata objętościowo, obejmuje w pierwszej kolejności powieści, lecz także nowele i dramaty, daje
 • Co to jest Ranke Robert Graves Najlepszy Od 1926 kierował katedrą anglistyki na uniwersytecie wKairze. Od 1932 na stałe zamieszkał na Majorce. Wlatach 1961-66 prof. uniwersytetu wOksfordzie. Debiutował jako pisarz
 • Co to jest Germanizm Przykłady składn. zapożyczona z jęz. niem.; rozróżniamy g. leks., na przykład majster, cegła, handel, czynsz, szpalta; frazeol., na przykład Jak panu idzie?; składn., na przykład szukam za
 • Co to jest Georgika Encyklopedia życie na wsi, gdzie opisy pracy człowieka i przyrody są opatrzone refleksją filoz., komentarzem moralistycznym, czasem także lirycznym wyznaniem. Pierwsze g. pisał Hezjod (VII w
 • Co to jest Janusz Głowacki Jak działa felietonista, scenarzysta filmowy. Debiutował w Almanachu Młodych (1960) jako prozaik, w latach 1964-81 zamieszczał felietony w tyg. Kultura . W opowiadaniach i felietonach ze
 • Co to jest Językowa Geografia Czy jest terytorialnego zasięgu zjawisk jęz. i ich przedstawianiem dzięki map, atlasów językowych; na przykład zasięg gwar i ich przenikanie do różnych regionów państwie; g.j. badają
 • Co to jest Seweryn Goszczyński Pojęcie Belwederczyk (29 XI 1830), przedstawiciel tak zwany szkoły ukraińskiej; autor cyklu wierszy rewolucyjnych (tak zwany liryki humańskie 1824-25), powieści poetyckiej Zamek kaniowski
 • Co to jest Jean Genęt Wyjaśnienie skomplikowana biografia sprawiła, iż stał się idolem pokolenia uosabiającym bunt przeciw usankcjonowanym normom społ. Autor licznych skandalizujących powieści (Dziennik złodzieja
 • Co to jest Stefan Garczyński Opis pisarz, powstaniec, emigrant, przyjaciel A. Mickiewicza, który wydał tom jego wierszy w 1833 r. w Paryżu; autor poematu dramatycznego Wacława dzieje i wierszy powstańczych
 • Co to jest Wojciech Gerson Informacje realizmu, jeden z artystów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, prof. rysunku w Akademii. Malował pejzaże, między innymi tatrzańskie, na przykład Cmentarz w górach; ilustracje
 • Co to jest Literaturze W Gotycyzm Co to jest na przełomie XVIII i XIX w. na ustalenie zespołu zjawisk w lit. (również w sztuce i architekturze) związanych ze średniowieczną tradycją. Pojawił się pierwszy raz w powieści H
 • Co to jest Gardzienice Definicja Gardzienice zostało założone w 1978 r. w podlubelskiej wsi, od której teatr wziął nazwę. Zał. go W. Staniewski (poprzednio związany z teatrem STU i Teatrem Laboratorium
 • Co to jest Konstanty Gaszyński Co znaczy emigrant, przyjaciel Z. Krasińskiego, wychowawca jego synów, autor między innymi liryki powstańczej Pieśni pielgrzyma polskiego (1833), Kontuszowych pogadanek i obrazków z
 • Co to jest Polonia Mater Gaude Słownik królewski ostatnich Piastów z XIII wieku, śpiewany w Polsce za czasów św. Stanisława biskupa; tekst napisany w 1253., jego najstarszy zapis pochodzi z antyfonarza kieleckiego
 • Co to jest Zygmunt Gloger Znaczenie folklorysta; organizator i prezes Towarzystwa Krajoznawczego; zajmował się etnografią porównawczą. Zbieracz i wydawca pieśni i innych tekstów z zakresu pol. lit. ludowej. Wydał
 • Co to jest Godot Czym jest sztuki S. Becketta Czekając na Godota, którego nadaremnie oczekują Gogo i Didi. Jest symbolem absurdu ludzkiego życia i niekiedy płonnych nadziei. Czekać na Godota znaczy
 • Co to jest Pograniczne Gatunki Co oznacza lit. pięknej i wypowiedzi publicystycznej, filoz., nauk., polit. albo krytyki. Początki kształtowania się g.p. sięgają XVIII w., gdy dynamicznie rozwijała się prasa, a wspólnie z
 • Co to jest Nikołaj Gogol Krzyżówka zbiorem humorystycznych nowel z życia ludu ukr. Wieczory na futorze koło Dikańki (2 cz. 1831-32); w następnych utworach skłaniał się ku satyrze. Drugi tom nowel Mirgorod (1834
 • Co to jest Aleksander Gierymski Najlepszy Maksymiliana. Sporo podróżował po Europie (Włochy, Wiedeń, Paryż, Monachium), w okresie podróży poszukiwał środków wyrazu i poznawał malarstwo europ. Studiując zasady malarstwa
 • Co to jest Guru Przykłady whinduizmie przewodnik duchowy, nauczyciel, człowiek cieszący się ogromnym szacunkiem iautorytetem; wrel. sikhów najwyższy duchowny zwierzchnik
 • Co to jest Józef Gielniak Encyklopedia wykształcony we Francji, w Polsce przebywał i tworzył od 1950 r. Był znanym i cenionym litorytnikiem. Główne dzieła to cykl Sanatoriów stworzony w sanatorium przeciwgruźliczym w
 • Co to jest Gerald William Golding Jak działa angielskiego:, laureat Nagrody Nobla (1983). Sławę zyskał prowokującą twórczością, gdzie wątki realistyczne splatają się z symboliką i alegorią, a ludzkie słabości zostały
 • Co to jest Gongoryzm Czy jest hiszp., maniera poetycko-stylist. ukształtowana poprzez L. Gongorę, a polegająca na stosowaniu rozbudowanych metafor, operowaniu zaskakującym słownictwem, lapidarnie formułowaną
 • Co to jest Santi Gucci Pojęcie przebywał wPolsce od około 1557 r. jako nadworny twórca Zygmunta Augusta, Anny Jagiellonki, Stefana Batorego. WPińczowie prowadził warsztat architektoniczno-rzeźbiarski. Do
 • Co to jest Igitur Gaudeamus Wyjaśnienie pokutny z 1267) śpiewana na uniwersytetach europ. (również współcz.) w trakcie inauguracji, nadawania tytułów nauk.; autorem jest wędrowny pisarz C.W. Kinderleben, melodię ułożył
 • Co to jest Cyprian Godebski Opis przedstawiciel tak zwany literaturze legionowej, działacz polityczny, żołnierz Legionów Dąbrowskiego i Legii Naddunajskiej, dowódca wojskowy Księstwa Warszawskiego, posiadacz
 • Co to jest Gaudi Antonio y Carnet Informacje oryginalnego autorskiego stylu secesji, żył i tworzył w Barcelonie. W budynkach mieszkalnych, na przykład Casa Mil i Casa Butló dach i fasada zostały potraktowane jak rzeźba
 • Co to jest Wark David Griffith Co to jest filmowej. Samouk, debiutował jako aktor w1907, potem także scenarzysta ireżyser; wlatach 1908-14 nakręcił około 400 krótkich filmów fabularnych. Jego najwybitniejsze dzieła
 • Co to jest Groteska Definicja stylistyczna, gatunkowa wlit. XX w.; termin g. pojawił się najwcześniej wlit. włoskiej XV w. wfunkcji satyry polit., obyczajowej ikarykatury; kanon estetyki g. wsztuce opracował G
 • Co to jest Wacław Gąsiorowski Co znaczy społ. Po opublikowaniu antycarskiej powieści Ugodowcy (1901) zmuszony do emigracji (1904), pełnił liczne funkcje w organizacjach polonijnych Francji i USA, od 1930 w państwie
 • Co to jest Gag Słownik dowcip satyryczny, komiczny, żartobliwy sukces na przykład w filmach komediowych ( burleska
 • Co to jest Artur Grottger Znaczenie za akwarelę Wjazd Franciszka Józefa do Lwowa dostał cesarskie stypendium umożliwiające mu studia. Malował obrazy hist. (na przykład Ucieczka Henryka Walezego, Zygmunt iBarbara
 • Co to jest Nadine Gordimer Czym jest publikująca w jęz. z angielskiego:, laureatka Nagrody Nobla (1991). W powieściach i opowiadaniach ukazuje złożony charakter międzyludzkich stosunku w zróżnicowanym kulturowo i
 • Co to jest Starożytne Gatunki Co oznacza epos bohaterski Homera (VIII w. przed naszą erą), w Rzymie reprezentowany poprzez Wergiliusza (I w. przed naszą erą). Grecki pisarz Hezjod (VII/VI przed naszą erą) jest autorem
 • Co to jest Michaił Glinka Krzyżówka styl narod. w muzyce ros. i jest uznawany za ojca opery ros. Komponował pod wpływem przeżyć w okresie podróży po Europie, np Symfonia B-dur, Sekstet fortepianowy E-dur (Włochy
 • Co to jest Geniusz Najlepszy magii jako sposobność interpretacji natury człowieka i jego stosunku z kosmosem; termin oświeceniowej estetyki, wrodzona inteligencja człowieka, wybitnie uzdolniona jednostka
 • Co to jest Mikołaj Gomółka Przykłady biskupa krakowskiego P. Myszkowskiego, kanclerza J. Zamoyskiego i J. Jazłowieckiego, z tego okresu pochodzą jego liczne wielogłosowe utwory sakralne i świeckie. Do dziś zachowały
 • Co to jest Artur Górski Encyklopedia poeta, tłumacz. Publicystyką zajmował się od 1892, lecz znaczny był dopiero cykl artykułów na łamach Życia pt. Młoda Polska (1898, pod pseudonim Quasimodo), błyskawicznie uznany
 • Co to jest Pola Gojawiczyńska Jak działa debiutu była nowela Dwa fragmenty (1915) zaznaczona na konkursie Echa Pragi , jednak właściwym lit. debiutem jest zestaw nowel Powszedni dzień (1933) i powieść Ziemia Elżbiety
 • Co to jest Gesneryzm Czy jest związana z postacią szwajc. pisarza S. Gessnera; dziedzina sielankowa, gdzie bohater lit. to pasterz, człowiek czuły, harmonijnie współistniejący z naturą, pielęgnujący cnoty
 • Co to jest Galilei Galileo Galileusz Pojęcie Artysta metod badawczych w przyrodoznawstwie opartych na podstawach eksperymentalno-matematycznych. Prof. matematyki na uniwersytecie w Pizie (1589-92) i Padwie (1592-1610
 • Co to jest Genesis Wyjaśnienie Pięcioksięgu; 11 rozdziałów opisuje powstanie świata, pozostałe (12-50) są opowieścią o patriarchach Abrahamie, Izaaku, Jakubie, Józefie. W lit. pol. G. inspirowała między innymi
 • Co to jest Federico Lorca Garcia Opis Studiował literaturę, prawo i filozofię, interesował się również muzyką i malarstwem. Założyciel studenckiego teatru La Barraca (1931), współzałożyciel Związku Antyfaszystowskich
 • Co to jest Henryk Grynberg Informacje pochodzenia żyd., aktor Teatru Żydowskiego, emigrant. Mieszka itworzy wUSA (od 1967). Debiutował zbiorem opowiadań na łamach Współczesności (1959), anastępnie opublikował zestaw
 • Co to jest Literacki Gatunek Co to jest budowę dzieła, istotny obiekt systematyzacji materiału lit. Nadrzędną kategorią jest rodzaj lit., z kolei w obrębie g.l. występują odmiany gatunkowe. Pojęcie g. jest pochodną
 • Co to jest Maksymilian Gierymski Definicja Aleksandra, uczeń między innymi J. Kossaka. Jako chłopiec brał udział w stworzeniu 1863 r. Tworzył raptem 7 lat, przebywał w Monachium, związany z ekipą Brandta. Malował sceny
 • Co to jest Wschodu Golgota Co znaczy dzienniki, opowiadania tych bądź o tych, którzy przeżyli martyrologię w łagrach sowieckich (od 1940): Katyń, Starobielsk, Miednoje, Kołyma, Workuta, Wyspy Sołowieckie, Kazachstan
 • Co to jest Słów Gra Słownik brzmieniowym podobieństwem pomiędzy słowami wcelu uwydatnienia ich znaczeń iwieloznaczności, podobieństw ikontrastów, na przykład Panie Jerzy, czy pan wierzy, iż na wieży włos się
 • Co to jest Gnostycyzm Znaczenie oparty na gnozie; obejmuje prądy i mechanizmy z wyjątkiem różnic dzielących poszczególne kierunki i typy kultów, od późnego przedchrześcijaństwa, w momencie wczesnochrześcijańskim
 • Co to jest Goethe Johann Wolfgang von Czym jest filozofem J.G. Herderem rozbudziło w nim zainteresowanie literaturą lud. i twórczością Szekspira. Autor Prometeusza (1774), powieści w listach Cierpienia młodego Wertera (1774
 • Co to jest Manuela Gretkowska Co oznacza współpracuje z Elle i Ex-Librisem . Autorka powieści My zdies emigranty (1992, inspirowanej autentyczną korespondencją nadchodzącą do bruLionu ), Tarot paryski (1993) i Kabaret
 • Co to jest Witold Gombrowicz Krzyżówka rodz. ziemiańskiej, z wykształcenia prawnik; od 1939 na emigracji w Buenos Aires (do 1953). Dzięki stypendium amer. komitetu Free Europa i Fundacji Forda opuścił Amerykę Płd.; na
 • Co to jest Głoskowce Najlepszy przy wymawianiu głosek, które rozpoczynają wyrazy tworzące skracaną nazwę, na przykład PAN (Polska Akademia Nauk), PAP (Polska Agencja Prasowa), Zakład Ubezpieczeń Socjalnych (zus
 • Co to jest George Gershwin Przykłady Współpraco- wał z artystami muzyki rozrywkowej na Broadwayu. Jego pierwsze kompozycje to muzyka do rewii La La Lucille i Błękitna rapsodia, zawierająca przedmioty jazzu. W 1928 w
 • Co to jest Gotyk Encyklopedia sztukach plastycznych; ukształtował się we Francji w XII w. i trwał do przełomu XV/XVI w., obejmując dojrzałe i późne średniowiecze. Związany z kulturą rycerską i mieszczańską, a
 • Co to jest Van Vincent Gogh Jak działa przedstawiciel postimpresjonizmu. Tworzył we Francji. Malarstwem zajął się mając prawie 30 lat, początkowo rysował, studiował perspektywę i anatomię, kopiował dzieła Milleta. W
 • Co to jest Glosa Czy jest albo kopisty umieszczany nad tekstem albo na marginesie, zawierający objaśnienie trudnego wyrazu. G. stosowano już w skryptoriach starożytnego Rzymu, w średniowieczu były to
 • Co to jest Michał Głowiński Pojęcie badacz i krytyk. Jego rozległe zainteresowania dotyczą między innymi współczesnej funkcji tradycji lit. - Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka (1962); form narracyjnych
 • Co to jest Galeria Wyjaśnienie na piętrach wzdłuż zewnętrznych albo wewnętrznych ścian budynku, niekiedy z kolumnadą albo arkadami; przykryte dachem przejście łączące na przykład dwie budowle; 2) w pałacach
 • Co to jest Języków Klasyfikacja Genetyczna Opis racji na ich pochodzenie i stopień pokrewieństwa; podst. definicją g.k.j. jest rodzina jęz. mająca za wspólne źródło tak zwany prajęzyk, na przykład rodzina języków słowiańskich
 • Co to jest Jerzy Grotowski Informacje świecie artysta pol. teatru współcz. Działalność reżyserską zaczął wkońcu lat 50. wKrakowie, gdzie wraz zL. Flaszenem stworzył awangardowy teatr. W1959 objął Teatr 13 Rzędów
 • Co to jest Giorgione, właśc.Giorgio de Castelfranco Co to jest Tycjana, Veronesego, uczeń Belliniego, poprzednik Tintoretta, kształtujący wenecką szkołę dojrzałego odrodzenia. Mimo iż zmarł młodo w trakcie zarazy, znacznie wpłynął na
 • Co to jest Gorecki Antoni, pseud. Litwin Definicja uczestnik kampanii Napoleona 1812, stworzenia listopadowego, emigrant. Utwory G. to między innymi Krakowiaki ofiarowane Polkom (1816), Zdobycie poprzez wojsko polskie w
 • Co to jest Konrad Górski Co znaczy edytor iteoretyk tekstologii. Studiował prawo na uniwersytecie wDorpacie (1913-21), filologię polską na UW, slawistykę wPradze; był nauczycielem gimnazjalnym wPradze, habilitował
 • Co to jest Gesta Słownik tematyce heroicznej; na przykład Gesta Romanorum - historie rzym., z łaciny zestaw około 300 przykładów, powiastek budujących , sporządzonych w 1. poł. XIV w., wydanych w Kolonii
 • Co to jest Karl Gjellerup Znaczenie Nobla (1917). W startowym okresie twórczości pozostaje pod wpływem realizmu i naturalizmu. Z czasem ateizm G. ewoluuje w kierunku idealizmu, a poszukiwania filoz.-rel. prowadzą
 • Co to jest Gramatyka Czym jest systemowy ujmuje zasadę danego jęz. Wyodrębnia się fonetykę, morfologię, fleksję, słowotwórstwo, składnię; rozróżnia g. opisową, normatywną, hist., porównawczą, generatywną
 • Co to jest Literacka Grupa Co oznacza deklarujący wspólne cele izasady twórczego działania, regularnie publikujący manifesty programowe, wydający pismo lit., niekiedy także utwory członków ekipy, ogłaszający
 • Co to jest Gongora y Argote Luis Krzyżówka głównych przedstawicieli baroku. Jego twórczość podejmująca tematykę zmienności losów człowieka i stałości świata przyrody rozwijała się w dwu skrajnie różnych nurtach. W okolicy
 • Co to jest Gilgamesz Najlepszy sumeryjskiego z 1. poł. II tysiąclecia przed naszą erą (Gilgamesz, Epos starożytnego Dwurzecza) znanego z 12 rozproszonych tabliczek (wykrytych w 1853-74), pochodzących z
 • Co to jest Sebastian Grabowiecki Przykłady baroku; autor tomu Rymy duchowne (1590): rozmyślania, wiersze pokutne, pochwalne, modlitwy poetyckie wyrażające pełen napięcia dialog pomiędzy człowiekiem aBogiem; autor czerpał
 • Co to jest Średniowieczne Gatunki Encyklopedia odzwierciedlenie w g. takich jak: poemat bohaterski, cykl pieśni o dziejach tak zwany chansons de geste, na przykład Pieśni o Rolandzie, i utworach utrwalających postacie
 • Co to jest Grafomania Jak działa mania pisania utworów lit. bezwzględnie na posiadane umiejętności iosiągane walory artystyczne. Nazwa prób lit. nie spełniających wymagań ustalonych wstandardach
 • Co to jest Glosariusz Glosarium Czy jest opublikowanych w wydaniu niezależnym od pierwotnego zapisu. Tytułem Glosariusz opatrzone zostały 2 woluminy przypisków i uzupełnień do polonistycznego kształcenia opracowane
 • Co to jest Głoska Pojęcie jednostka dźwiękowa w strukturze wypowiedzi danego jęz.; przy klasyfikacji bierze się pod uwagę 5 aspektów: układ wiązadeł głosowych, położenie podniebienia miękkiego i środkowej
 • Co to jest Jerzy Grzegorzewski Wyjaśnienie zteatrami Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Warszawy. Stworzył swoją wizję teatru opartego na zmiennej przestrzeni teatralnej. Akcję sztuki przenosi na przykład do szatni czy foyer
 • Co to jest Iwo Gall Opis W l. 1922-29 był kluczowym scenografem Reduty Osterwy; od 1930 r. współpracował z teatrem Ateneum. Artysta Studia Dramatycznego w Warszawie, konspiracyjnego teatru, a zarazem
 • Co to jest Goya y Lucientes Francisco Jose Informacje jeden z najwybitniejszych i ponadczasowych twórców europ. Był malarzem na dworze hiszp. zarówno za Karola IV, jak Józefa Bonapartego i Ferdynanda VII. Początkowo malował freski
 • Co to jest Galicyzm Co to jest znaczenie, zwrot, konstrukcja składniowa zapożyczone z jęz. franc. albo na nim wzorowane, na przykład: żenować się, lustro, kajet, żurnalista - publicysta; rozróżniamy: g. frazeol
 • Co to jest Gnoza Definicja wyższego stopnia dostępne tylko dla wtajemniczonych, wybranych; oświecona wiara; sposób myślenia o charakterze mistycznym złączający refleksję filoz. z wiarą. Właściwością g. jest
 • Co to jest Komputerowa Grafika Co znaczy zpunktów (tak zwany pixels), powstały przy wykorzystaniu komputera; stwarza efekty wizualne niemożliwe do uzyskania innymi technikami, regularnie trójwymiarowe, wielowarstwowe

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja DEFINICJA Grafika Komputerowa, Gnoza, Galicyzm, Goya Y Lucientes Francisco Jose, Gall Iwo, Grzegorzewski Jerzy, Głoska, Glosarium, Glosariusz, Grafomania, Gatunki co to znaczy.

Słownik Przykłady Grafika Komputerowa, Gnoza, Galicyzm, Goya Y Lucientes pisownia.