Czy przydatne?

Co to jest Wyraz

Co oznacza WYRAZ: wyraz, najmniejsza względnie samodzielna, znacząca jednostka językowa wykorzystywana porozumieniu, zdolna do spełniania jakiejś (albo jakichś) funkcji gramatycznej. Może samodzielnie albo wpołączeniu zinnym wyrazem stanowić człon wypowiedzenia albo wypowiedzenie. Termin stosowany wtrzech różnych znaczeniach: 1) obiekt tekstu (słowo tekstowy), a więc forma językowa konkretnego tekstu, na przykład wzdaniu "Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi." słowo przyjaciel określają dwie formy: nasz ibyć; 2) obiekt mechanizmu słownikowego (leksem), uogólniony zestaw wyrazów tekstowych otym samym temacie fleksyjnym io tym samym znaczeniu, na przykład leksem przyjaciel wzdaniu "Przyjaciele naszych przyjaciół" jest reprezentowany poprzez formy: przyjaciele, przyjaciół, przyjaciółmi, przekazując to samo znaczenie wzdaniu; 3) symbol językowy przedmiotu, myśli, który może sygnalizować każdy jednostkowy element materialny, na przykład ławka, szkoła, tablica, treść psychiczną, na przykład radość, smutek, czynność, stan, na przykład pisać, czytać, albo relację pomiędzy elementami rzeczywistości, na przykład ale, lecz, i, do, przy. W. może być wyrażeniem, zwrotem językowym, desygnatem, może mieć różną treść izakres znaczeniowy. Kryteria klasyfikacji znaczeniowej pozwalają wyodrębnić w. fundamentalne ipodrzędne, złożone, odmienne inieodmienne, określane iokreślające, bliskoznaczne ( synonimy), jednobrzmiące ( homonimy), przeciwstawne ( antonimy), eufemistyczne ( eufemizmy), ekspresywne, dźwiękonaśladowcze ( onomatopeja), atoniczne, modalne, motywowane (podzielne słowotwórczo), nie motywowane (niepodzielne słowotwórczo), nazywające (niezależne od sytuacji wypowiedzeniowej), nie akcentowane (jednosylabowe), rodzime albo obce ( zapożyczenia), zdrobniałe (zdrobnienia), zgrubiałe (zgrubienia), wieloznaczne (polisemiczne), profesjonalne (profesjonalizmy), przestarzałe (archaizmy), równoznaczne (mające to samo znaczenie), książkowe, podniosłe, obelżywe, poetyckie, pokrewne, wtrącone, potoczne (pospolite), żartobliwe, ironiczne, rubaszne, wulgarne (o ujemnym zabarwieniu ekspresywnym języka). W. poza wypowiedzeniem: wykrzykniki, nakaźniki i wołacz

Czym jest wyraz znaczenie w Słownik pisownia W .

Wyraz Wyspiański Stanisław:
Co znaczy pisarz, rysownik, uczeń iwspółpracownik J. Matejki, reformator teatru propagujący swą ideę teatru- -świątyni , współpracownik krakowskiego pisma Życie . Wtwórczości plastycznej W. dominują ujęcia wyraz.
Wyraz Wątek:
Co znaczy jednorodnych związanych zbohaterem, wstrukturze dzieła lit. usytuowany pomiędzy zdarzeniem afabułą, która może być jednowątkowa (na przykład wnoweli H. Sienkiewicza Latarnik) albo wielowątkowa (na wyraz.
Wyraz Wycliffe John, Także Wiclif Lub Wiklef:
Co znaczy teolog, reformator itłumacz. Wykładowca na uniwersytecie wOksfordzie, piastujący godności duchowe, lekarz teologii (1372). Wpismach ikazaniach krytykował władze kościelne, stwarzając podstawy do wyraz.
Wyraz Weyssenhoff Józef:
Co znaczy nowelista, pisarz, krytyk lit. Autor powieści między innymi: Kwestia Dołęgi (1901), Dni polityczne (1908), Hetmani (1911), Gromada (1913), Noc iświt (1924), której tematem uczynił stworzenie Legionów wyraz.
Wyraz Witkiewicz Stanisław:
Co znaczy sztuki, prozaik; tata Stanisława Ignacego (Witkacego). Malował obrazy rodzajowe, nastrojowe pejzaże tatrzańskie, portrety. Kierownik artystyczny tygodnika Wędrowiec (od 1884), wktórym ogłosił pogląd wyraz.