Czy przydatne?

Co to jest Wiktor Woroszylski

Co oznacza WOROSZYLSKI WIKTOR: pisarz, prozaik, tłumacz, eseista. Debiutował tomem poetyckim zgonu nie ma! (1949), później kolejno wydał między innymi zbiory literaturze Noc Komunarda (1949), Pierwsza linia pokoju (1951), publicystyczne, pełne agitacyjnego patosu ioptymizmu; kolejne jego poematy między innymi oL. Waryńskim iK. Świerczewskim były odniesieniem do tradycji rewolucyjnych (W.
studiował wInstytucie Literackim im. M.Gorkiego wMoskwie). Zlat 50. pochodzą między innymi Ojczyzna (1953), Zrozmów 1955 (1956) iopowiadania Okrutna gwiazda (1958) i eseje ireportaże: Szkoła dwustu mln (1950), Przewodnicy wielkiego jutra. Dziesięć listów do przyjaciela (1952), zamknął wnich socrealistyczny moment swojej twórczości, estetykę "słowa objawionego". Lirykę zabarwioną goryczą doświadczeń hist. imoralnych, łączącą formę potocznego dyskursu zpoetycką retoryką, wyznanie liryczne zelementami narracyjno-opisowymi zawarł wpoematach, między innymi Twój powszedni morderca (1962), Niezgoda na ukłon (1964), Przygoda wBabilonie (1969), Zagłada gatunków (1970), Po zagładzie (1974), Dziennik internowania (1982), również wzbiorze krótkich opowiadań Dialog ogryzieniu (1963), wszkicu OTadeuszu Borowskim, jego życiu itwórczości (1955). Autor kilku powieści dla młodzieży: Ity zostaniesz Indianinem (1960), Cyryl, gdzie jesteś? (1962), Podmuch malowanego wiatru (1965), Mniejszy szuka Dużego (1973), oryginalnie łączących wątki realistyczne zfantastyką igroteską, zawierających przedmioty autotematyzmu, treści metaforyczne iparaboliczne. Tłumacz iznawca lit. ros. iradzieckiej, między innymi Życie Majakowskiego (1966), Życie Sergiusza Jesienina (1973), przełożył Poezje J. Brodskiego (1990). W. po 1956 r. odszedł od wielosłowia agitatora partyjnego wstronę poety autentycznego, skupionego wokół odpowiedzialności za słowa, wybory, własny los, wposzukiwaniu świata wartości moralnych. Ostateczną konsekwencją odnalezienia etycznej drogi życia są utwory W. Wposzukiwaniu utraconego ciepła i Zpodróży ze snu, umierania (1992)

Czym jest Woroszylski Wiktor znaczenie w Słownik pisownia W .

Wyraz Wodewil:
Co znaczy widowisko sceniczne pokrewne komedii ifarsie, zawierające liczne przedmioty muzyczne, taneczne, zrozbudowanym ruchem wspecjalnie zaaranżowanej przestrzeni scenicznej (na przykład monumentalne schody woroszylski wiktor.
Wyraz Worcell Henryk, Właśc. Tadeusz Kurtyka:
Co znaczy Debiutancka powieść zżycia kelnerów Zaklęte rewiry (1936) - utwór ocharakterze środowiskowo-autobiograficznym, stanowi istotną pozycję wnurcie międzywojennego autentyzmu. Kluczową tematyką powojennej woroszylski wiktor.
Wyraz Wolterianizm:
Co znaczy intelektualnych, etycznych iestetycznych powstałych iupowszechnionych poprzez franc. filozofa ipisarza Voltairea wXVIII w.; fundamentalne wyznaczniki poglądów: krytyka przesądów, fanatyzmu rel woroszylski wiktor.
Wyraz Weber Carl Maria Von:
Co znaczy pianista, wirtuoz idyrygent; artysta niem. opery romantycznej. Skomponował opery: Silvana, Turandot, Peter Schmoll, Wolny strzelec; utwory instrumentalne, zwł. fortepianowe, na przykład Zaproszenie woroszylski wiktor.
Wyraz Wiersz:
Co znaczy tekstu opierający na powtarzaniu się wnim odcinków otakich samych właściwościach strukturalnych; synonim prozy; utwór oswoistej jęz. kompozycji, wktórej wers (linijka wiersza wyodrębniona woroszylski wiktor.