Czy przydatne?

Co to jest Gustaw Grudziński Herling

Co oznacza HERLING-GRUDZIŃSKI GUSTAW: poeta, mieszkający wNeapolu; uczestnik kampanii wł. (między innymi pod Monte Cassino), odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Pracował jako publicysta wtygodniku IIKorpusu "Orzeł Biały" (1943-46). Debiutował szkicami Żywi iumarli (1945) zprzedmową J. Czapskiego. Uczestniczył wzałożeniu wRzymie Instytutu Literackiego. Był współzałoż. paryskiej "Kultury" ilondyńskich "informacje", członek rzym. sekcji pol. PEN Clubu (1947). Wyd. wspomnienia łagrowe Inny świat (w z angielskiego: tłum. A. Ciołkosza, zprzedmową B. Russella, 1953). Opowiadanie Wieża rozpoczęło wtwórczości H.-G. - do chwili obecnej postrzeganego wyłącznie jako dziennikarz ipisarz polityczny - nurt metafizyczny, który okazał się jednym znajistotniejszych, wprost charakteryzujących jego pisarstwo. Jest typem samotnika, pisarza, który nie włączył się wżaden nurt ani program lit., pisze piękną polszczyzną iprzeżywa wsposób niesłychanie osobisty kwestie swojej ojczyzny. Wpol. środowisku czytelniczym (po latach istnienia wyłącznie wdrugim obiegu) funkcjonuje jako autor eseistycznych Dzienników pisanych nocą i esejów osztuce Sześć medalionów iSrebrna szkatułka zilustracjami J. Lebensteina. Opublikowano wkraju również jego prozę Wieżę iinne opowiadania, Drugie przyjście, Upiory rewolucji, Skrzydła ołtarza, Świętego smoka, Oko opatrzności, Labirynt Casanowy, Księcia Niezłomnego, Pożar wKaplicy Sykstyńskiej, tom opowiadań Gorący oddech pustyni (1998). W1990 dostał doktorat h.c. UAM wPoznaniu. Laureat lit. nagrody "Odry" (1994), uhonorowany wł. nagrodą lit. Premio Vittorini za opowiadanie Portret wenecki (1996)

Czym jest Herling-Grudziński Gustaw znaczenie w Słownik pisownia H .


Wyraz hinduski teatr klasyczny
Co znaczy sanskrycki - to jest zdarzenie bez precedensu, liczące 2500 lat nieprzerwanej historii. Wg mitu opowstaniu teatru do boga Brahmy zwrócili się inni bogowie, by.
Wyraz hinduizm
Co znaczy wspólna nazwa wielu indyjskich nurtów wierzeniowych wywodzących się zbraminizmu, zdominacją wIndiach rozpoczynającą się od X w. Wh. szczególne miejsce zajmuje.
Wyraz Herder Johann Gottfried von
Co znaczy niem. poeta ifilozof, jeden zprekursorów romantyzmu podkreślający istotę związku rozumu zwolą iemocjami człowieka. Był badaczem rejestrującym różnorodność.
Wyraz Hebanowski Stanisław
Co znaczy reżyser, tłumacz, związany zPoznaniem iGdańskiem; wl. 1957-63 kierował założonymi poprzez siebie teatrami eksperymentalnymi: Teatrem Atelier iTeatrem 5. Od.
Wyraz Habima
Co znaczy teatr żydowski założony wBiałymstoku (1909), działający od 1917 wMoskwie, reżyserował wnim między innymi K. Stanisławski, spektakle wStanach Zjednoczonych.