Czy przydatne?

Co to jest Le Corbusier, właśc. Charles E. Jeanneret

Co oznacza LE CORBUSIER, WŁAŚC. CHARLES E. JEANNERET: franc. architekt, urbanista, rysownik, rzeźbiarz ipublicysta pochodzenia szwajc., jeden ztwórców iteoretyków architektury XX w. Współtwórca iteoretyk puryzmu, inicjator iwydawca pisma "Esprit Nouveau", założyciel międzynarodowej organizacji twórczej architektów CIAM. Propagował konstruktywizm ifunkcjonalizm budowli i założeń urbanistycznych, między innymi podział miast na sfery pracy iodpoczynku, dostosowanie wnętrza do potrzeb człowieka, zastosowanie zieleni, przestrzeni iświatła (ogrody itarasy na dachach). W1951 opracował mechanizm proporcji oparty na wymiarach ludzkiego ciała i"złotym podziale", który stał się modelem przestrzeni wprojektowaniu domów iapartamentów. Projektował luksusowe domy, budynki użyteczności publicznej, między innymi willę Savoye, kościół pielgrzymkowy wRonchamp, siedzibę Ligi Narodów wGenewie, siedzibę ONZ wNowym Jorku, stosując poetyckie rozwiązania irzeźbiarskie formy, dowolnie rozmieszczone otwory okienne. Zajmował się także rozwiązaniami urbanistycznymi miast, stwarzając optymalne warunki mieszkalne. Wpłynął na całe generacje architektów iprzemiany wmyśleniu oarchitekturze iurbanistyce współcz.; był także autorem prac poświęconych teorii architektury iurbanistyki

Czym jest Le Corbusier, właśc. Charles znaczenie w Słownik pisownia L .

Wyraz Loci Communes:
Co znaczy do literaturoznawstwa E.R. Curtius, traktując go jako podstawę nowoczesnej topiki, edukacji otoposach przekazanych poprzez antyczną tradycję retoryki, olit. sposobach wysłowienia, odwiecznych le corbusier, właśc. charles e. jeanneret.
Wyraz Liszt Ferenc:
Co znaczy pianista, dyrygent węg. współczesny F. Chopinowi i R. Wagnerowi; artysta romantyczny. Koncertował wcałej Europie wykonując utwory Wagnera, Berlioza, Schumanna, Beethovena, Schuberta. Twórczość le corbusier, właśc. charles e. jeanneret.
Wyraz Lingwistyka Tekstu:
Co znaczy badanie tekstu; dział języka zajmujący się badaniem tekstów wposzukiwaniu ponadzdaniowych kategorii jęz. Obiektem badań jest budowa tekstów, ich wewnętrzne rozczłonkowanie, metody wyrażania spójności le corbusier, właśc. charles e. jeanneret.
Wyraz Lament:
Co znaczy staropolskiej utwór poetycki wyrażający ból, cierpienie, żałobę, narzekanie na nieszczęścia zesłane poprzez los, na przykład średniowieczny anonimowy Lament chłopski na pany, rel. Lament le corbusier, właśc. charles e. jeanneret.
Wyraz Limeryk:
Co znaczy wierszowany ocharakterze okolicznościowej igraszki słownej, nasycony groteskowym, nonsensownym humorem, funkcjonuje przeważnie wformie pięciowersowego epigramatu oukładzie rymów aabba; wywodzi się le corbusier, właśc. charles e. jeanneret.