Czy przydatne?

Co to jest Żeleński Tadeusz, pseud. Boy

Co oznacza ŻELEŃSKI TADEUSZ, PSEUD. BOY: krytyk lit. iteatralny, dziennikarz, tłumacz, satyryk, doktor. Od młodości związany ze środowiskiem artystycznym. Debiutował cyklem sonetów wtygodniku "Świat" (1895). Przedstawiciel krakowskiej cyganerii okresu Młodej Polski, współautor programów kabaretu Zielony Balonik, felietonista irecenzent teatralny. Członek PAL (od 1933), wykładowca lit. franc. na uniwersytecie we Lwowie, rozstrzelany poprzez hitlerowców. Twórczość Ż. złożona jest zwielu form igatunków lit. Sławę zyskał pozycją Słówka (1913), jednym z11 tomików wierszy kabaretowo-satyrycznych. Recenzje teatralne ukazały się w10-tomowym zbiorze Flirt zMelpomeną (1920-23). Obfita twórczość publicystyczna zgromadzona została w10 tomach felietonów społ.-obyczajowych między innymi Brewerie (1926), Dziewice konsystorskie (1929), Piekło kobiet (1930). Przemilczane fakty zbiografii między innymi Mickiewicza ukazał Boy wportretach: Ludzie żywi imartwi (1929) i Brązownicy (1930). Był także Ż. autorem wybitnej książki zzakresu hist. lit. Obrachunki fredrowskie (1934), monografii Marysieńka Sobieska (1937), szkiców między innymi oWyspiańskim, wspomnień Znaszli ten państwo? (1931) iantologii poetyckiej Młoda Polska (1939). Ważne znaczenie wjego twórczości miała działalność przekładowa. Pod nazwą Biblioteka Boya ukazało się powyżej 100 tomów najwybitniejszych pozycji lit. franc.: prawie cała Komedia ludzka H. Balzaka, kompletna twórczość Moliera, Pieśń oRolandzie, dzieła między innymi B. Pascala, D.Diderota, Woltera, M. Prousta iStendhala. Ż. opublikował także Antologię literatury francuskiej (1922), zestaw studiów Mózg ipłeć (t. 1-3, 1926-28) i monografie Molier (1924) iBalzac (1934). Za zasługi wtwórczości przekładowej został odznaczony palmami Akademii Francuskiej (1914) iKrzyżem Kawalerskim Legii Honorowej (1922)

Czym jest Żeleński Tadeusz, pseud. Boy znaczenie w Słownik pisownia Ż .

Wyraz Żuławski Jerzy:
Co znaczy dramaturg, eseista, tłumacz, artysta lit. fantastycznonaukowej; współtwórca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Debiutował jako pisarz, wydając tomiki wierszy Na strunach duszy (1895 żeleński tadeusz, pseud. boy.
Wyraz Żmichowska Narcyza, Pseud. Gabryella:
Co znaczy pisarka, pedagog. Debiutowała na łamach prasy wierszem Szczęście poety (1841). Tom literaturze iprozy Wolne chwile Gabryelli ukazał się w1845. Najwybitniejszy utwór Ż. to powieść Poganka (1846 żeleński tadeusz, pseud. boy.
Wyraz Żeromski Stefan, Pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla:
Co znaczy nowelista, dziennikarz idramaturg. Współtwórca ipierwszy prezes ZZLP (1920), założyciel pol. oddziału PEN Clubu. Wiersze młodzieńcze ogłaszał wprasie, twórczość lit. zaczął Opowiadaniami (1895 żeleński tadeusz, pseud. boy.
Wyraz Żukrowski Wojciech:
Co znaczy reportaży i książek dla dzieci imłodzieży, współpracownik wielu czasopism. Debiutował tomem literaturze Rdza (1943). Sprawność warsztatu lit., przejrzystość iekspresja języka, wyrazistość rysunku żeleński tadeusz, pseud. boy.
Wyraz Żagary:
Co znaczy pisarzy lat 30. skupiona w okolicy czasopisma społ.-lit. otej nazwie, którą tworzyli: T. Bujnicki, A.Rymkiewicz, J. Zagórski, Cz. Miłosz, J. Putrament (również S. Jędrychowski, J.Maśliński, A żeleński tadeusz, pseud. boy.