Czy przydatne?

Co to jest Piotr Wojciechowski

Co oznacza WOJCIECHOWSKI PIOTR: powieściopisarz, nowelista. Podejmuje problematykę intelektualno-moralną, docieka sensu życia iwpływu kultury, tradycji irozwoju cywilizacji na ludzką świadomość. Debiutował powieścią epistolarną Kamienne pszczoły (1967). Poetyka twórczości W. ma charakter pastiszu różnych gatunków prozy przedstawiających groteskowy obraz cywilizacji różnych wczasie, miejscu idorobku kulturowym. Stylizowany pamiętnik Czaszka wczaszce (1970), zbiory opowiadań Ulewa, kometa, świński targ (1974), Półtora królestwa (1984) i powieści Wysokie pokoje (1977), Manowiec (1978) iObraz napowietrzny (1988) są kontynuacją problematyki. Jest także W. autorem utworów dla dzieci imłodzieży, między innymi Lew koloru marchewki (1971), Czarodzieje pachną klejem (1976) iPoniedziałek, którego nie było (1977)

Czym jest Wojciechowski Piotr znaczenie w Słownik pisownia W .


Wyraz Wagner Richard
Co znaczy kompozytor niem. Muzyką zainteresował się dość późno, początkowo bez większych sukcesów. Pierwsze kompozycje to opery: Boginki iZakaz miłości. W1843 r. został.
Wyraz Wordsworth William
Co znaczy pisarz z angielskiego:, przedstawiciel pierwszej generacji pisarzy romantycznych, tak zwany pisarzy jezior. Zdzieciństwa wyniósł zachwyt nad swobodą życia.
Wyraz Woronicz Jan Paweł
Co znaczy pisarz, jezuicki kaznodzieja, orator, członek Tow. Przyjaciół Nauk; autor mów ipism polit., wktórych głosił mesjanistyczne idee oposłannictwie narodów.
Wyraz Wrocławski Teatr Pantomimy
Co znaczy istniejący od 1958 autorski teatr mima H. Tomaszewskiego, noszący piętno jego indywidualności twórczej. H. Tomaszewski jest dyrektorem teatru, autorem.
Wyraz Wincenty zw. Kadłubkiem
Co znaczy pierwszy kronikarz pol. Studiował najprawdopodobniej na uniwersytetach wParyżu iBolonii. Od 1209 biskup krakowski, w1215 brał udział wIV soborze laterańskim.