Czy przydatne?

Co to jest Faber Homo

Co oznacza HOMO FABER: parafraza z łaciny homo sapiens; ustalenie podjęte między innymi poprzez H. Bergsona jako cecha człowieka zdolnego do wytwarzania narzędzi iposługiwania się nimi; wlit. XIX w. jest uosobieniem kultu pracy stanowiącej miarę wartości człowieka; nurt niepodległościowy wpoezji Młodej Polski (po 1900 r.) wprowadził metaforykę związaną zoraniem ziemi - etos pracy został poddany idei odrodzenia narodu, azdolność do fiz. wysiłku utożsamiano zheroizmem ducha (na przykład Wyraz obandosie S. Żeromskiego, Kazimierz Ogromny S. Wyspiańskiego, Kowal L. Staffa; artystą filozofii pracy jest S. Brzozowski Legenda Młodej Polski). Tytuł powieści M. Frischa

Czym jest homo faber znaczenie w Słownik pisownia H .

Wyraz Hernas Czesław:
Co znaczy folklorysta, redaktor wielu wydawnictw naukowych ipism lit., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą w pierwszej kolejności lit. okresu baroku, czego owocem są homo faber.
Wyraz Herkulesowe Prace:
Co znaczy Herkulesa wykonanych dla króla Myken na polecenie wyroczni delfickiej, celem oczyszczenia się ze zbrodni: zabicie lwa, uduszenie hydry, schwytanie łani, schwytanie dzika, oczyszczenie stajni Augiasza homo faber.
Wyraz Heraldyka:
Co znaczy znakach, symbolach, która należy do mechanizmu informacji wizualnej. Nazwa pochodzi od funkcji herolda, a więc urzędnika dworskiego, który przestrzegał porządku, sprawdzał poprawność znaków homo faber.
Wyraz Heglizm:
Co znaczy filozoficzna G.W.F. Hegla, która pośród jego uczniów nie miała jednorodnej interpretacji. Byli tacy, którzy przejęli myśli H. wniezmiennej formule (na przykład K. Fischer iE. Zeller) albo także homo faber.
Wyraz Huelle Paweł:
Co znaczy nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego, publicysta. Po studiach polonistycznych pracował wBiurze Informacji Prasowej Solidarności wGdańsku, aktualnie kieruje gdańskim ośrodkiem TVP, członek homo faber.