Czy przydatne?

Co to jest Zbigniew Uniłowski

Co oznacza UNIŁOWSKI ZBIGNIEW: powieściopisarz, nowelista. Inicjalne opowiadania publikowane wprasie warszawskiej ukazały się wtomie Człowiek woknie (1933). Członek ekipy lit. Kwadryga. Wtwórczości U. tego okresu, nacechowanej różnorodnymi inspiracjami artystycznymi, widoczne było zainteresowanie psychoanalizą. Realistyczne pisarstwo owątkach autobiograficznych było istotną pozycją wnurcie prozy dokumentalnej lat 30., czego odpowiednikiem jest Wspólny pokój (1932) - powieść zkluczem zawierająca naturalistyczny obraz środowiska lit. Ten utwór i krytykujące wojsko opowiadanie Dzień rekruta (1934) przyniosły mu rozgłos, wywołując równocześnie atmosferę skandalu. Był także U. autorem napisanych wformie dziennika 2 tomów reportaży zpobytu wBrazylii Żyto wdżungli (1936) iPamiętnik morski (1937) i niedokończonej powieści autobiograficznej Dwadzieścia lat zżycia (1937)

Czym jest Uniłowski Zbigniew znaczenie w Słownik pisownia U .

Wyraz Undset Sigrid:
Co znaczy przedstawicielka nowego realizmu, laureatka Nagrody Nobla (1928). Własną prozą zdobyła sławę niezrównanej znawczyni duszy kobiecej. Podejmowała odwieczne tematy, takie jak miłość, małżeństwo UNIŁOWSKI ZBIGNIEW.
Wyraz Ungaretti Giuseppe:
Co znaczy Wpoczątkowym okresie twórczości pozostawał pod wpływem franc. symbolistów ifuturyzmu, w dalszym ciągu stał się jednym ztwórców iczołowych przedstawicieli hermetyzmu, który wpoezji podporządkowywał UNIŁOWSKI ZBIGNIEW.
Wyraz Utrillo Maurice:
Co znaczy utalentowany samouk, który osiągnął ogromną techniczną biegłość iswobodę rzemiosła; naturalny syn modelki imalarki S. Valadon. Nie podlegał żadnym wpływom. Kolorysta, pewnie wyczuwający tony UNIŁOWSKI ZBIGNIEW.
Wyraz utylitaryzm:
Co znaczy przestrzegania zasady użyteczności jako skutecznej drogi do osiągnięcia szczęścia; użyteczność wu. jest fundamentalnym kryterium działania człowieka ijego oceną. Powstał jako pogląd etyczny XVIII UNIŁOWSKI ZBIGNIEW.
Wyraz uzus językowy:
Co znaczy kultury języka, uwzględniające powszechność stosowania wjęz. mówionym ustalonych słów, zwrotów, wyrażeń; zwyczaj językowy, na przykład istnienie oboczności we współcz. polszczyźnie: uczni w okolicy UNIŁOWSKI ZBIGNIEW.