Czy przydatne?

Co to jest Mecenat

Co oznacza MECENAT: opieka nad twórcami, nad sztuką, sprawowana poprzez protektorów sztuki indywidualnych (fundatorów, miłośników, kolekcjonerów marszandów) albo instytucjonalnych; także finansujących sztukę. Nazwa pochodzi od Caiusa Cilniusa Maecenasa (I w. przed naszą erą), arystokraty rzym., przyjaciela idoradcy Oktawiana Augusta, protektora twórców, zwł. pisarzy, pisarzy iuczonych, który stał się synonimem patrona sztuki, aczkolwiek forma m. była znana już wstarożytnej Grecji między innymi za Peryklesa wAtenach. Rozrost m. nastąpił wokresie renesansu we Włoszech (m. papieski, książęcy, republik), przyczyniał się do rozwoju sztuki, lecz dawał także splendor mecenasom. Słynnymi mecenasami były rody Medyceuszów we Florencji, Sforzów wMediolanie, papież Juliusz II, Leon X wRzymie i m. Republiki Weneckiej. WPolsce zapoczątkowany poprzez ostatnich Jagiellonów, użytkowany także poprzez magnackie rody, między innymi Zamoyskich, Branickich, Czartoryskich, Firlejów, rozwinięty poprzez Władysława IV Wazę, Jana III Sobieskiego. Jednym znajwiększych polskich mecenasów sztuki inauki był Stanisław August Poniatowski; m. sprawowały także miasta, na przykład Gdańsk. WXIX w. przekształcił się wm. towarzystw naukowych iartystycznych (na przykład Zachęta). Po II wojnie rolę tę przejęło kraj, aobecnie różnego rodzaju instytucje (na przykład banki, fundacje, organizacje)

Czym jest mecenat znaczenie w Słownik pisownia M .


Wyraz Majakowski Władimir
Co znaczy ros. pisarz, dramaturg, reprezentant ruchu futurystów, założyciel ekipy lit. LEF, redaktor czasopisma otym tytule. Wtragedii Włodzimierz Majakowski (1913.
Wyraz Miller Henry Valentine
Co znaczy poeta amer., autor powieści, opowiadań, esejów ikorespondencji. Jego twórczość ma charakter autobiograficzny, wyrażał wniej anarchizującą filozofię życiową. M.
Wyraz Moravia Alberto
Co znaczy wł. poeta, eseista, krytyk lit., prezes międzynarodowego PEN Clubu (1959-62). Powieści M.: Obojętni (1929), Rzymianka (1947), Miłość małżeńska (1949.
Wyraz manuskrypt
Co znaczy rękopis, tekst ręczny: 1) stare pisma, księgi, pisane ręcznie wskryptoriach; 2) tekst przydzielony do składu drukarskiego (wg W. Kopalińskiego.
Wyraz MChAT, Moskiewski Teatr Artystyczny
Co znaczy powstały w1898 r., wMoskwie zinicjatywy K. Stanisławskiego iW. Niemirowicza-Danczenki teatr, wktórym rozpoczęła się ogromna reforma teatru rosyjskiego.