Czy przydatne?

Co to jest Mecenat

Co oznacza MECENAT: opieka nad twórcami, nad sztuką, sprawowana poprzez protektorów sztuki indywidualnych (fundatorów, miłośników, kolekcjonerów marszandów) albo instytucjonalnych; także finansujących sztukę. Nazwa pochodzi od Caiusa Cilniusa Maecenasa (I w. przed naszą erą), arystokraty rzym., przyjaciela idoradcy Oktawiana Augusta, protektora twórców, zwł. pisarzy, pisarzy iuczonych, który stał się synonimem patrona sztuki, aczkolwiek forma m. była znana już wstarożytnej Grecji między innymi za Peryklesa wAtenach. Rozrost m. nastąpił wokresie renesansu we Włoszech (m. papieski, książęcy, republik), przyczyniał się do rozwoju sztuki, lecz dawał także splendor mecenasom. Słynnymi mecenasami były rody Medyceuszów we Florencji, Sforzów wMediolanie, papież Juliusz II, Leon X wRzymie i m. Republiki Weneckiej. WPolsce zapoczątkowany poprzez ostatnich Jagiellonów, użytkowany także poprzez magnackie rody, między innymi Zamoyskich, Branickich, Czartoryskich, Firlejów, rozwinięty poprzez Władysława IV Wazę, Jana III Sobieskiego. Jednym znajwiększych polskich mecenasów sztuki inauki był Stanisław August Poniatowski; m. sprawowały także miasta, na przykład Gdańsk. WXIX w. przekształcił się wm. towarzystw naukowych iartystycznych (na przykład Zachęta). Po II wojnie rolę tę przejęło kraj, aobecnie różnego rodzaju instytucje (na przykład banki, fundacje, organizacje)

Czym jest mecenat znaczenie w Słownik pisownia M .

Wyraz Myśliwski Wiesław:
Co znaczy redaktor naczelny kwartalnika Regiony (od 1976), dwutygodnika Sycyna . Debiutował powieścią Nagi sad (1967), przedstawiającą problem awansu kulturowego i trudne stosunki pomiędzy ojcem asynem mecenat.
Wyraz Multimedialność:
Co znaczy mediów, na przykład tekstu lit., animacji komputerowej, nagrań dźwiękowych, sekwencji filmowych, ilustracji graficznych wkonkretnej dziedzinie albo wwielu dziedzinach. Encyklopedia multimedialna mecenat.
Wyraz Mass Media:
Co znaczy przekazu, na przykład radio, prasa, TV, kino, masowe nakłady książek, internet, ostatnio także reklama. Masowy charakter komunikowania, szeroki zasięg rozpowszechnienia jednolitych treści mają wpływ mecenat.
Wyraz Mrożek Sławomir:
Co znaczy prozaik, satyryk, malarz. Wrozległej pod względem środków wyrazu twórczości artystycznej M. najwięcej jest dramatów, lecz znajdujemy także powieści, opowiadania, felietony, skecze, scenariusze mecenat.
Wyraz Moore Henry Spencer:
Co znaczy angielskiego:, jeden znajwybitniejszych współcz. artystów wtej dziedzinie sztuki. Początkowo związany zsurrealistami; wczasie wojny stworzył sporą serię rysunków wstacjach londyńskiego metra (które mecenat.