Czy przydatne?

Co to jest Bronisław Malinowski

Co oznacza MALINOWSKI BRONISŁAW: etnolog, antropolog, jeden zgłównych przedstawicieli funkcjonalizmu wantropologii społ. Wl. 1914-18 prowadził na Nowej Gwinei badania, które przyniosły mu sławę iprzyczyniły się do rozwoju światowej antropologii kultury. Od 1927 był prof. na uniwersytecie wLondynie, aod 1938 r. Yale University. Wczasie
II wojny światowej kierował Instytutem Polskim wNowym Jorku. M. stworzył metodę badania kultury, polegającą na wyjaśnianiu faktów antropologicznych poprzez określenie funkcji, jaką pełnią wintegralnym systemie kultury. Ważniejsze prace: Argonauci zzachodniego Pacyfiku, Życie seksualne dzikich wpółnocno-zachodniej Amazonii, Mit, edukacja ireligia, Ogrody koralowe iich magia

Czym jest Malinowski Bronisław znaczenie w Słownik pisownia M .

Wyraz Marino Giambattista:
Co znaczy zczołowych przedstawicieli baroku, artysta wykwintnego, kunsztownego stylu określanego od jego nazwiska mianem marinizmu. Pisał sonety, kancony, madrygały iidylle; twórczość zgromadzona jest wtomach malinowski bronisław.
Wyraz Mahabharata:
Co znaczy pisany sanskrytem w18 księgach, liczący około 100 tys. dwuwierszy. Przypisywany wieszczowi Wjasie, jest najprawdopodobniej dziełem wielu pokoleń; powstawał od około IV w. przed naszą erą do IV w malinowski bronisław.
Wyraz Montaigne Michel Eyquem De:
Co znaczy moralista. Poznawanie natury ludzkiej zaczął M. od analizy własnych myśli ipoczynań, głosząc przekonanie, iż człowiek, by być szczęśliwym, musi nauczyć się żyć dobrze , tzn. umieć współżyć zinnymi malinowski bronisław.
Wyraz Myśliwski Wiesław:
Co znaczy redaktor naczelny kwartalnika Regiony (od 1976), dwutygodnika Sycyna . Debiutował powieścią Nagi sad (1967), przedstawiającą problem awansu kulturowego i trudne stosunki pomiędzy ojcem asynem malinowski bronisław.
Wyraz Minuskuła:
Co znaczy mała litera alfabetu; pismo minuskułowe - tekstowe. Zobacz także majuskuła malinowski bronisław.