Czy przydatne?

Co to jest Meistersingerzy

Co oznacza MEISTERSINGERZY: niem. mieszczańscy poeci iautorzy tekstów działający XIV-XVI w., propagowali poezję dydaktyczno-rel., potem także świecką; śpiewali wg surowych kanonów poetyckich imuzycznych (między innymi obowiązywał śpiew jednogłosowy - monodyczny) spisanych około 1493 r. wksięgach reguł (tak zwany tabulaturach). Pierwszą szkołę założył w1315 r. H. von Meissen. Zobacz także trubadurzy

Czym jest meistersingerzy znaczenie w Słownik pisownia M .

Wyraz Mach Wilhelm:
Co znaczy krytyk lit. Jako uczeń gimnazjum opublikował wiersz Jesień inowelę Dawne zapusty. Jednak sam uważał, iż jego debiut stanowiły utwory ogłoszone po 1945 r. - wiersz Tobie dalekiej (1945) ipowieść Rdza meistersingerzy.
Wyraz Melika:
Co znaczy monodycznej (jednogłosowej), upowszechnionej wVII-VI w. przed naszą erą, charakteryzowała się zróżnicowaną strofą, której nazwy pochodziły od imion pisarzy (na przykład strofa alcejska, saficka meistersingerzy.
Wyraz Modrzejewska Helena, Właśc. Jadwiga H. Misel:
Co znaczy występowała początkowo wzespołach teatralnych wGalicji, od 1865 r. wKrakowie, od 1869 r. wWarszawie. W1876 r. zmężem K. Chłapowskim wyjechała do Stanów Zjednoczonych, zamieszkała wKalifornii, w1877 r meistersingerzy.
Wyraz Mowa Niezależna:
Co znaczy przytoczenie własnej albo czyjejś wypowiedzi; użytkowana celem podkreślenia autentyczności myśli, lepszego scharakteryzowania mówcy albo ożywienia narracji wutworze lit. Wypowiedź wprowadzana meistersingerzy.
Wyraz Mickiewiczowska Strofa:
Co znaczy wktórej wersy pierwszy itrzeci zbudowane są zdwóch 7-zgłoskowych odcinków, powiązanych wewnętrznie rymem średniówkowym, wersy drugi iczwarty mają postać 10-zgłoskowców ipowiązane są rymem końcowym; s meistersingerzy.