Czy przydatne?

Co to jest Aleatoryzm

Co oznacza ALEATORYZM: termin wprowadzony w 1957 r. poprzez P. Bouleza na ustalenie współcz. konstrukcji dzieła muzycznego opartej na zakładanej i zalecanej poprzez kompozytora przypadkowości wykonawczej, na przykład w dziedzinie rytmu, dynamiki, wysokości dźwięków, czasu trwania dźwięku. A. zakłada sporo możliwości interpretacji utworu i dopuszczalność różnych niepowtarzalnych brzmień tego samego utworu. Współcześnie podobne zabiegi są użytkowane także w innych dziedzinach sztuki, między innymi w poezji. Zobacz także dzieło otwarte

Czym jest aleatoryzm znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Argument:
Co znaczy albo części utworu (na przykład aktu, rozdziału, etc.) umieszczany zazwyczaj najpierw dzieła fabularnego albo dramatu; tłumaczy ideową warstwę utworu; na przykład Jerozolima wyzwolona T. Tassa aleatoryzm.
Wyraz Archetyp:
Co znaczy filozofii C.G. Junga a. są pradawnymi obrazami symbolicznymi, które należą do dziedzictwa ludzkości i funkcjonują w nieświadomości zbiorowej. Wyrażają się w mitach, legendach, regularnie z wyjątkiem aleatoryzm.
Wyraz Aforyzm:
Co znaczy zdanie wyrażające prawdę o charakterze ogólnym. Na odbiorcę oddziałuje oryginalnością, a zarazem wyrazistością spostrzeżenia, błyskotliwym sformułowaniem, na przykład Błądzić jest rzeczą ludzką. A aleatoryzm.
Wyraz Abakanowicz Magdalena:
Co znaczy ASP w Poznaniu. W 1966 r. stworzyła nowy nurt w tkaninie artystycznej Abakany, nadając jej trójwymiarowość (wielkie, tkane przestrzenne rzeźby z elementami reliefu). Wprowadziła do tkactwa nowe aleatoryzm.
Wyraz Action Painting:
Co znaczy współcz., którego rozrost przypada na l. 1945-60. Bazuje na ekspresyjnym nakładaniu farby na płótno swobodnym, czasem gwałtownym gestem. W a.p. ważny jest nie tylko wytwór, lecz i sam spontaniczny aleatoryzm.