Czy przydatne?

Co to jest Aten Z Arystofanes

Co oznacza ARYSTOFANES Z ATEN: komediopisarz gr., przedstawiciel komedii staroattyckiej (satyra polityczna, pamflet społ.), prześmiewca sofistów i nauk Sokratesa; zachowało się powyżej 11 z 40 utworów A., które współcz. stanowią źródło badań nad jęz., między innymi Acharnejczycy, Rycerze, Chmury, Osy, Pokój, Ptaki, Lizystrata, Sejm niewieści, Tesmoforie, Żaby, Plutos

Czym jest Arystofanes z Aten znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Architektura Ogrodowa:
Co znaczy kompozycyjne, dekoracyjne i użytkowe założeń ogrodowych, między innymi budowle użytkowe (oranżerie, holendernie, kawiarnie), budynki mieszkalne (pawilony, altany), ciągi komunikacyjne (mosty, bramy arystofanes z aten.
Wyraz Augustynizm:
Co znaczy odwołująca się do św. Augustyna, głosząca przekonanie, iż Bóg jest powodem, ośrodkiem i celem wszystkiego; dzieje ludzkości są historią zmagań dwóch krajów: Bożego i ziemskiego; a. stał się arystofanes z aten.
Wyraz Aleksandryn:
Co znaczy klasyczny, 12-zgłoskowiec jambiczny, z akcentem kluczowym po 6. sylabie poprzedzającej średniówkę. Jego strukturalną zasadą metryczną jest zgodność akcentu ze znaczeniem. Forma ta nadaje się do arystofanes z aten.
Wyraz Akrostych:
Co znaczy gdzie pierwsze litery albo cząstki wyrazów rozpoczynających wersy odczytywane pionowo w określonej kolejności tworzą pewien napis nadbudowany nad ciągłym tekstem, uchwytny tylko wzrokowo. W szerszym arystofanes z aten.
Wyraz Ariosto Ludovico:
Co znaczy dramaturg, komentator dzieł Dantego, znawca Petrarki i antyku. Próby poetyckie zaczął od naśladowania liryków z łaciny i sonetów Petrarki. Fascynację teatrem ujawnił jako autor komedii na wzór arystofanes z aten.