Czy przydatne?

Co to jest Beaumarchais Pierre Augustin Caron de

Co oznacza BEAUMARCHAIS PIERRE AUGUSTIN CARON DE: dramatopisarz franc. związany z dworem Ludwika XV. Prowadził życie awanturnicze, był wciąż wplątywany w intrygi dworskie i mechanizmy. Do historii lit. przeszedł jako autor dwóch znanych komedii Cyrulika sewilskiego i Wesela Figara, które posłużyły jako libretta słynnych oper (W.A. Mozarta,
G. Rossiniego). Nadzwyczajny dowcip autora i wybitny rysunek postaci, mimo upływu powyżej 200 lat od ich napisania, nie tracą dotąd na aktualności, stąd utwory te są nadal popularne na scenach świata

Czym jest Beaumarchais Pierre Augustin znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Balcerzan Edward:
Co znaczy lit., prozaik, pisarz, prof. Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu (od 1985). Redaktor czasopisma Nurt (1968-72), członek red. miesięcznika Teksty (1972-81), redaktor Tekstów Drugich (1990-92 beaumarchais pierre augustin caron de.
Wyraz Brandstaetter Roman:
Co znaczy prozaik, tłumacz. Podróżował do Grecji i na Bliski Wschód; po przeżyciu przełomu rel. w Jerozolimie (1942) przeszedł na katolicyzm. Po wojnie (1948-49) pracował w dyplomacji, po powrocie do państwie beaumarchais pierre augustin caron de.
Wyraz Borowski Tadeusz:
Co znaczy dziennikarz. W latach okupacji student polonistyki na tajnym UW, uczestnik konspiracyjnego życia kulturalnego ( Sztuka i Naród ); więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Dachau-Allach, po beaumarchais pierre augustin caron de.
Wyraz Berent Wacław:
Co znaczy eseista; interpretator filozofii Nietzschego (Źródła i ujścia nietzscheanizmu, 1906) i współwyd. jego dzieł w jęz. pol. Debiutował opowiadaniem Nauczyciel (1894). Znany gł. jako autor powieści beaumarchais pierre augustin caron de.
Wyraz Bohema, Cyganeria:
Co znaczy ugrupowanie prowadzących ekscentryczne życie, nie liczących się z opinią publiczną, konwenansem, regularnie z pozoru albo prawdziwie zbuntowanych twórców. B. bywała regularnie związana z modnymi beaumarchais pierre augustin caron de.