Czy przydatne?

Co to jest Tytus Benni

Co oznacza BENNI TYTUS: językoznawca, znakomity specjalista fonetyki. Autor wielu nauk. prac, między innymi Akcent polski. Spostrzeżenia i pomiary (1916), Fonetyka opisowa w gramatyce j. polskiego (1923), Palatogramy polskie (1931). Współtwórca Prawideł poprawnej wymowy polskiej Tow. Miłośników J. polskiego, założyciel Instytutu Fonetycznego Uniwersytetu i Instytutu Głuchoniemych w Warszawie

Czym jest Benni Tytus znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Barok:
Co znaczy kultury europ. obejmująca swym zasięgiem zjawiska od schyłku XVI aż do pocz. XVIII w. Nazwa zapożyczona z historii sztuki, do lit. wprowadził ją E. Porębowicz w 1893, pierwotne znaczenie przypisuje benni tytus.
Wyraz Beletrystyka:
Co znaczy w szczególności powieściowej i nowelistycznej, o różnorodnej tematyce, pisane wierszem albo prozą. W znaczeniu współcz. - utwory narracyjno-fabularne, gdzie najczęstszym tematem jest historia benni tytus.
Wyraz Balcerzan Edward:
Co znaczy lit., prozaik, pisarz, prof. Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu (od 1985). Redaktor czasopisma Nurt (1968-72), członek red. miesięcznika Teksty (1972-81), redaktor Tekstów Drugich (1990-92 benni tytus.
Wyraz Buczkówna Mieczysława:
Co znaczy utworów dla dzieci, żona poety M. Jastruna. Współred. miesięcznik literatura (1966-72). Debiut to Rozstania (1949), kolejne tomiki to między innymi Chleb i obłok (1955), W podwójnym słońcu (1957 benni tytus.
Wyraz Bałucki Michał:
Co znaczy prozaik, dziennikarz. Na kartach powieści Przebudzenie (1864) i Młodzi i starzy (1866) próbował poddać radykalnej ocenie walki powstańcze i represje. Jako propagator pozytywistycznych haseł wystąpił benni tytus.