Czy przydatne?

Co to jest Barbaryzmy

Co oznacza BARBARYZMY: słowo, zwrot, konstrukcja składniowa obce danemu jęz., niewłaściwe mu, przeniesione z innego jęz., na przykład kajet zam. zeszyt (rusycyzm), szukam za butami zam. szukam butów (germanizm), ukazuje zam. opisuje (rusycyzm), wiodący zam. kluczowy (rusycyzm), audytorium zam. słuchacze (latynizm), swarzyć się zam. kłócić się (galicyzm). W utworach lit. b. stosuje się jako celowy środek artystyczny, na przykład charakteryzujący określoną postać lit. czy środowisko społ

Czym jest barbaryzmy znaczenie w Słownik pisownia B .


Wyraz Biblia
Co znaczy inna nazwa Pismo święte. Zawiera dzieje od powstania świata poprzez historię Abrahama i proroków, Chrystusa i apostołów; zestaw ksiąg w tradycji judeochrześc.
Wyraz bohater romantyczny
Co znaczy postać typowa dla lit. romantycznej o jednoznacznie zakreślonej biografii: niezrozumienie, wyobcowanie, zawód miłosny w młodości; tajemnicza, samobójcza zgon.
Wyraz Bielski Marcin
Co znaczy pierwszy kronikarz piszący po polsku, pisarz i prozaik; w młodości dworzanin P. Kmity w Krakowie, protestant. Debiutował Żywotami filozofów (1535), lecz gł.
Wyraz Bogusławski Wojciech
Co znaczy aktor, reżyser, dyrektor teatru, dramatopisarz. Jako dyrektor Teatru Narodowego w momencie 1783-85, 1790-94 i 1799-1814 propagował idee oświecenia, narod. i.
Wyraz Buczkowski Leopold
Co znaczy prozaik, rysownik, grafik, związany do wojny między innymi z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Debiutował powieścią Wertepy (1947), nowatorską, opowiadającą.