Czy przydatne?

Co to jest Słowiańscy Bogowie

Co oznacza BOGOWIE SŁOWIAŃSCY: sztuką kowalską i ogniem opiekował się Swarog; jego syn Dadźbóg - dawca bogactwa; bóg wojny - Swantewit (miał także nazwy Rujewit, Porewit, Poreszut, Trzygłów, Jarowit); opiekun życia rodzinnego - Siem; polne urodzaje miał w opiece Rogieł; w krainie zmarłych zarządzał Nyja; wiatrami kierował Pogwizd; piorunami i błyskawicami rządził Perun (zwany także Proue, Prone); słoneczne bóstwo płodnej przyrody - Jaryle; bóg bydła - Weles (zwany także Wołos)

Czym jest bogowie słowiańscy znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Bohomolec Franciszek:
Co znaczy pisarz, dziennikarz, tłumacz i wydawca; nauczyciel w warszawskim jezuickim Collegium Nobilium (1752). Wydał dla uczniów Zabawki poetyckie, Zabawki oratorskie, popularyzował teatr szkolny, wystawiając bogowie słowiańscy.
Wyraz Baka Józef:
Co znaczy baroku, jezuita związany z Akademią Wileńską, kaznodzieja. Pisał po pol. i po z łaciny Jego mistrzowska synteza stylizacji groteskowej z przywołanym średniowiecznym motywem tańca zgonu ( danse bogowie słowiańscy.
Wyraz Brandstaetter Roman:
Co znaczy prozaik, tłumacz. Podróżował do Grecji i na Bliski Wschód; po przeżyciu przełomu rel. w Jerozolimie (1942) przeszedł na katolicyzm. Po wojnie (1948-49) pracował w dyplomacji, po powrocie do państwie bogowie słowiańscy.
Wyraz Bordiura:
Co znaczy pas dekoracyjny w formie prostej taśmy albo skomplikowanego ornamentu ciągłego, otaczający kompozycję zasadniczą przeważnie w tkactwie dekoracyjnym, grafice, iluminatorstwie, meblarstwie bogowie słowiańscy.
Wyraz Bizet Georges:
Co znaczy najwybitniejszych artystów franc. muzyki romantycznej. Tworzył w pierwszej kolejności opery; do w najwyższym stopniu popularnych należą Carmen, Poławiacze pereł i Piękne dziewczę z Perth; oprócz bogowie słowiańscy.