Czy przydatne?

Co to jest Nawiązania Biblijne

Co oznacza BIBLIJNE NAWIĄZANIA: Biblia jako uniwersalne dziedzictwo kultury europ. i światowej inspiruje na różne metody przez nawiązania, kontynuacje, może być źródłem: myśli moralnej, rel., filoz. - rozwijanej albo podejmowanej w ujęciu polemicznym (na przykład Naśladowanie Chrystusa T. a Kempis, Wyznania św. Augustyna, Ogromna Improwizacja z III cz. Dziadów A. Mickiewicza); wzorów osobowych (na przykład Drugie szczęście Hioba A. Kamieńskiej, Jezus z Nazaretu R. Brandstaettera); wątków i motywów fabularnych (na przykład Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa, Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego); symboliki, metaforyki, frazeologii, rytmiki (na przykład w liryce nurtu metafizycznego J. Kochanowskiego, M. Sępa-Szarzyńskiego,
Z. Morsztyna, F. Karpińskiego, A. Mickiewicza, J. Lieberta, Z. Herberta); stylizacji gatunkowych: pastisz, parafraza, parodia, parabola, na przykład Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza. Dla P. Claudela "Biblia jest Księgą natchnioną, na której uczyła się czytać chrześcijańska cywilizacja europejska, z której narody czerpały niewyczerpane bogactwo świętości i geniuszu, od katedr romańskich poprzez Kaplicę Sykstyńską po Mesjasza Hndla"

Czym jest biblijne nawiązania znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Bestseller:
Co znaczy podręcznik ciesząca się rekordowym popytem i popularnością albo artysta, którego książki odnoszą efekt artystyczny i wydawniczy, na trwałe wchodząc do kanonu lit biblijne nawiązania.
Wyraz Bohema, Cyganeria:
Co znaczy ugrupowanie prowadzących ekscentryczne życie, nie liczących się z opinią publiczną, konwenansem, regularnie z pozoru albo prawdziwie zbuntowanych twórców. B. bywała regularnie związana z modnymi biblijne nawiązania.
Wyraz Burleska:
Co znaczy satyr., złączający patos z pospolitością, zawierający przedmioty błazenady, karykatury, niekiedy wulgarności; posługujący się parodią, groteską, trawestacją. B. pojawiła się w lit. wł. w XVI w biblijne nawiązania.
Wyraz Bocian Marianna:
Co znaczy Debiutowała w 1967 r. wierszem Obraz z dzieciństwa na łamach czasopisma Kontrasty . Jej wiersze i recenzje zamieszczały między innymi Agora , Odra , Nadodrze , Konfrontacje . Twórczość poetycka B biblijne nawiązania.
Wyraz Benavente Y Martinez Jacinto:
Co znaczy hiszp., laureat Nagrody Nobla (1922), członek hiszp. Akademii Nauk. Niezrównany mistrz dialogu scenicznego, autor ok. 150 sztuk teatralnych. Wyostrzony zmysł krytyczny i skłonności satyryczne miały biblijne nawiązania.