Czy przydatne?

Co to jest Luis Jorge Borges

Co oznacza BORGES JORGE LUIS: poeta argent., prof. uniwersytetu w Buenos Aires, członek Argentyńskiej Akademii Literatury, znawca kultury i lit. światowej, czego wyrazem są między innymi jego eseje filoz. Debiutował literaturą, zgodne znaczenie miał zestaw jego opowiadań Fikcje (1944), gdzie zawarł nowatorskie rozważania autotematyczne nad istotą procesu twórczego dzieła. W kolejnych latach wydał Zoologię fantastyczną (1968), Pochwałę cienia (1969), Raport Brodiego (1970), Księgę piasku (1975) i Spotkanie. Antologię noweli argentyńskiej. Znany teoretyk i wydawca antologii lit. fantastycznej, autor esejów o języku i tradycji Argentyny, uznany za ojca najnowszej prozy iberoamer
Wyraz Brodski Iosif:
Co znaczy dramaturg, eseista, tłumacz, laureat Nagrody Nobla (1987). Uczeń i duchowy spadkobierca A. Achmatowej; za swojego mistrza uważał H. Audena, czerpał także inspiracje z twórczości z angielskiego borges jorge luis co to jest.
Wyraz Berliner Ensemble:
Co znaczy 1949 r. poprzez B. Brechta i jego żonę H. Weigel w Berlinie. W latach 50. był znanym ośrodkiem myśli teatralnej i tak zwany teatru epickiego; miał spory wpływ na kształtowanie przemian teatru nie borges jorge luis definicja.
Wyraz Bobkowski Andrzej:
Co znaczy Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1933-36), wyjechał do Paryża (1939). Przeświadczony o kryzysie kultury europ. porzucił Europę i osiedlił się w Gwatemali w Ameryce Płd. (1948), gdzie borges jorge luis co znaczy.
Wyraz Bielski Marcin:
Co znaczy piszący po polsku, pisarz i prozaik; w młodości dworzanin P. Kmity w Krakowie, protestant. Debiutował Żywotami filozofów (1535), lecz gł. dzieło stanowi Kronika wszytkiego świata (1551) - pierwsza borges jorge luis słownik.
Wyraz Belweder:
Co znaczy na przykład altana, pawilon) z pięknym rozległym widokiem, popularna w XVIII i na pocz. XIX w.; 2) najwyższa kondygnacja budowli pałacowej w formie nadbudówki zazwyczaj z tarasem; 3) willa albo borges jorge luis znaczenie.

Czym jest Borges Jorge Luis znaczenie w Słownik pisownia B .

  • Dodano:
  • Autor: