Czy przydatne?

Co to jest Samuel Przypkowski

Co oznacza PRZYPKOWSKI SAMUEL: pisarz, filozof ariański, sekretarz K. i B. Radziwiłów w Prusach Książęcych, autor słynnej ariańskiej rozprawy filoz. Rozprawa o pokoju i zgodzie w Kościele (Amsterdam 1628) głoszącej racjonalizm rel., wolność jednostki, szacunek dla więzi społ. wg zasad ewangelicznych, postulującej rozdział Kościoła od państwa.
Pisał w jęz. z łaciny i pol., reprezentując barokową poezję metafizyczną, jej nurt intelektualny. Pieśni nabożne P. znajdują się w zbiorze Wirydarz poetycki J.T. Trembeckiego

Czym jest Przypkowski Samuel znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Powieść Historyczna:
Co znaczy XIX w., gdzie świat przedstawiony umieszczony jest w minionym czasie i odległej przestrzeni. Odznacza ten gatunek kategoria historyczności , na przykład narrator wszechwiedzący, świat przedstawiony przypkowski samuel.
Wyraz Polska Szkoła Filmowa:
Co znaczy powstały po 1956 r. podejmujący funkcję sztuki wysokiej. Zdarzenie złożone i trudne do opisania, powstała ekipa filmów obrachunkowych: A. Wajdy Pokolenie (1955), Kanał (1957), Popiół i diament (1958 przypkowski samuel.
Wyraz Parys Lub Aleksander:
Co znaczy Priama iHekabe. Przed jego urodzeniem matka miała sen, iż dziecko stanie się powodem zguby Troi, niemowlę porzucono wgórach Idy, jednak wbrew woli rodziców zostało poprzez pasterzy uratowane przypkowski samuel.
Wyraz Polska Akademia Literatury:
Co znaczy działająca w latach 1933-39 jako oficjalna reprezentacja pol. piśmiennictwa artystycznego wobec władz. Formułowała opinie w kwestiach języka, literatury i kultury, przyznawała nagrody lit. (Wawrzyn przypkowski samuel.
Wyraz Paronomazja:
Co znaczy opodobnym brzmieniu albo oodmiennym znaczeniu, opartych na grze słów (na przykład Po suszy szosa sucha), żartach językowych (na przykład Władca Karol nabył królowej Karolinie korale koloru koralowego przypkowski samuel.