Czy przydatne?

Co to jest Franciszek Bohomolec

Co oznacza BOHOMOLEC FRANCISZEK: komediopisarz, pisarz, dziennikarz, tłumacz i wydawca; nauczyciel w warszawskim jezuickim Collegium Nobilium (1752). Wydał dla uczniów Zabawki poetyckie, Zabawki oratorskie, popularyzował teatr szkolny, wystawiając dzieła Plauta, Goldoniego, Moliera. Opubl. Rozmowę o j. polskim (1758), gdzie uzasadnił wagę jęz. narod., postulował jego klasycystyczną czystość, krytykował barokową składnię i skłonność do używania makaronizmów. B. był pierwszym artystą komedii oświeceniowej, wystawianej w Teatrze Narodowym, między innymi Małżeństwo z kalendarza, Marnotrawca, Pijacy, Czary; współtwórca (w okolicy W. Bogusławskiego i J. N. Kamińskiego) pierwszej pol. opery Nędza uszczęśliwiona, znany również jako autor pieśni biesiadnej Kurdesz nad kurdeszami, Po szklaneczce do piosneczki. Wspólnie z I. Krasickim wydawał główne czasopismo pol. oświecenia - "Monitor"; jako edytor zasłużył się wydaniem Zbioru dziejopisów polskich, Rymów wszystkich J. Kochanowskiego (1767), pism M.K. Sarbiewskiego i S.H. Lubomirskiego

Czym jest Bohomolec Franciszek znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Bratny Roman, Właśc. R. Mularczyk:
Co znaczy współpracował z pismami Kuźnica , Pokolenie , Nowa Kultura , Kultura . Debiutował poetyckim tomikiem Pogarda (1944), po wojnie wydał kolejno Losy (1948) i W karty z historią (1948). Tematem bohomolec franciszek.
Wyraz Bruegel Pieter Starszy, Zw. Chłopskim:
Co znaczy rysownik, malarz i grafik niderlandzki; w młodości przebywał we Włoszech, tworzył w Antwerpii i Brukseli, gdzie przyjaźnił się z znakomitymi humanistami. W twórczości nawiązywał do H. Boscha. Liczne bohomolec franciszek.
Wyraz Berg Alban Maria Johannes:
Co znaczy czołowy przedstawiciel muzyki dodekafonicznej, artysta w okolicy A. Schnberga i A. Weberna wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej. W swoich kompozycjach rozszerzał i unowocześniał skalę środków bohomolec franciszek.
Wyraz Barwa Emocjonalna Wyrazu:
Co znaczy do przedmiotu, definicje albo czynności nazwany danym wyrazem; może być bez zaangażowania, nieujemny albo niekorzystny, przewarzająca część słów ma b.e.w. obojętną, na przykład błękit, czerwień, koń bohomolec franciszek.
Wyraz Baird Tadeusz:
Co znaczy komponuje od 1951 r. od początku zyskując uznanie i wysokie wyróżnienia na festiwalach i konkursach. Na tle muzyki współcz. kompozycje B. charakteryzują się liryzmem i melodyką operującą ogromnymi bohomolec franciszek.