Czy przydatne?

Co to jest Jacek Bocheński

Co oznacza BOCHEŃSKI JACEK: prozaik i dziennikarz. Debiutował zbiorem opowiadań Fiołki przynoszą nieszczęście (1949), później wydał tom publicystyki Z życia NRD (1951), opowiadanie Odpowiednio z prawem (1952), zestaw reportaży Podróż i szczypta filozofii. Refleksje z podróży do ZSRR (1956). Moment utożsamiania się z nową władzą kończy B. zbiorem felietonów Fakty i zwierzenia (1957). Nowy rozdział w twórczości i poglądach na świat otwierają reportaże z podróży do Afryki Pożegnanie z panną Sengilu, lub słoń a kwestia polska (1960). To jest podręcznik o dążeniu do niepodległości, tolerancji i względności obyczajów. Krytykę władzy, której nie wystarcza posiadanie, ale konieczny jest także atrybut boskości, do którego osiągnięcia posługuje się kłamstwem, stanowi dwutomowy zestaw esejów o charakterze historiozoficznej paraboli, Boski Juliusz (1961) i Nazo pisarz (1969). Inne utwory B. to Krwawe specjały włoskie (1982) i Stan po zapaści (1987), tytuł ostatni ma znaczenie dosłowne i symboliczne, albowiem dotyczy stanu zdrowia narratora i okresu stanu wojennego. W dorobku lit. B. znajdują się także opowiadania, między innymi Tabu (1965) i Retro (1990)

Czym jest Bocheński Jacek znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Broszkiewicz Jerzy:
Co znaczy dramatopisarz, dziennikarz. Debiutował powieścią psychol. Oczekiwanie (1948), 3 lata potem wydał opowieść biogr. o F. Chopinie Kształt miłości. Do młodego czytelnika adresowane są następne powieści bocheński jacek.
Wyraz Balet:
Co znaczy teatralnego, gdzie kluczowym środkiem wyrazu jest taniec realizowany poprzez tancerzy wg scenariusza z akompaniamentem muzycznym; 2) utwór muzyczny stanowiący podstawę klasycznego widowiska bocheński jacek.
Wyraz Berrecci Bartolommeo:
Co znaczy rzeźbiarz. Wykształcenie zyskał w rodzinnej Florencji, potem w Rzymie. Nadworny architekt i rzeźbiarz Zygmunta I Starego; autor kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu i nagrobka królewskiego. Kierował bocheński jacek.
Wyraz Baudouin De Courtenay Jan Niecisław:
Co znaczy prof. uniwersytetów w Petersburgu, Kazaniu, Dorpacie, Krakowie i Warszawie (od 1918), gdzie wykładał gramatykę porównawczą jęz. indoeurop., słowiań. i sanskryt; lekarz h.c. kilku uniwersytetów, autor bocheński jacek.
Wyraz Beuys Joseph:
Co znaczy malarz, artysta performance, przedstawiciel europ. awangardy twórczej w latach 70. i 80. W trakcie II wojny światowej był pilotem Luftwaffe, strącony nad Krymem, ciężko ranny, został uratowany bocheński jacek.