Czy przydatne?

Co to jest Bóg

Co oznacza BÓG: istota Najwyższa o nieprzekraczalnych przymiotach, kluczowy element kultu w niemal wszystkich religiach. W ujęciu filoz. B. pojmowany jest jako absolut, byt sam w sobie, warunkujący swoje istnienie i istnienie innych bytów. W zależności od jego usytuowania względem świata B. traktuje się jako istotę immanentną względem świata - wpisaną w niego i z nim tożsamą (panteizm), albo także wobec niego transcendentną, zewnętrzną. W takim ujęciu uważany jest za sprawcę ładu (demiurg) bądź przyczynę sprawczą ruchu (arystotelizm) w świecie poprzez niego powstałym lub za stwórcę świata, który sprawuje nad nim opiekę ( teizm) bądź pozostawia go samemu sobie, obdarzywszy go uprzednio zdolnością samorozwoju ( deizm). Istnienie B. odrzuca ateizm, zawiesza zaś sceptycyzm i agnostycyzm. W dziejach filozofii określano B. między innymi jako samo w sobie Dobro i Piękno (Platon), Pierwsza Powód (Arystoteles), Jednia (Plotyn), samo w sobie Trwanie (św. Augustyn), Milczenie (Dionizy Areopagita), Nieskończoność (Descartes), Absolut (Wolter), Duch Absolutny (Hegel)

Czym jest Bóg znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Bocheński Jacek:
Co znaczy dziennikarz. Debiutował zbiorem opowiadań Fiołki przynoszą nieszczęście (1949), później wydał tom publicystyki Z życia NRD (1951), opowiadanie Odpowiednio z prawem (1952), zestaw reportaży Podróż i bóg.
Wyraz Borges Jorge Luis:
Co znaczy uniwersytetu w Buenos Aires, członek Argentyńskiej Akademii Literatury, znawca kultury i lit. światowej, czego wyrazem są między innymi jego eseje filoz. Debiutował literaturą, zgodne znaczenie bóg.
Wyraz Barok W Sztuce:
Co znaczy nastąpił ekspansywny postęp wielu gałęzi sztuk plastycznych (malarstwo, rzeźba, architektura, grafika, rzemiosło artystyczne), urbanistyki, muzyki. B. zakładał powiązanie wszystkich sztuk w całość. B bóg.
Wyraz Brodski Iosif:
Co znaczy dramaturg, eseista, tłumacz, laureat Nagrody Nobla (1987). Uczeń i duchowy spadkobierca A. Achmatowej; za swojego mistrza uważał H. Audena, czerpał także inspiracje z twórczości z angielskiego bóg.
Wyraz Bowaryzm:
Co znaczy rzeczywistości w sferę iluzji. Ustalenie pochodzi od tytułowej bohaterki powieści G. Flauberta Pani Bovary, której tragiczna historia związana jest z sentymentalną tęsknotą za niezwykłym uczuciem bóg.