Czy przydatne?

Co to jest Bóg

Co oznacza BÓG: istota Najwyższa o nieprzekraczalnych przymiotach, kluczowy element kultu w niemal wszystkich religiach. W ujęciu filoz. B. pojmowany jest jako absolut, byt sam w sobie, warunkujący swoje istnienie i istnienie innych bytów. W zależności od jego usytuowania względem świata B. traktuje się jako istotę immanentną względem świata - wpisaną w niego i z nim tożsamą (panteizm), albo także wobec niego transcendentną, zewnętrzną. W takim ujęciu uważany jest za sprawcę ładu (demiurg) bądź przyczynę sprawczą ruchu (arystotelizm) w świecie poprzez niego powstałym lub za stwórcę świata, który sprawuje nad nim opiekę ( teizm) bądź pozostawia go samemu sobie, obdarzywszy go uprzednio zdolnością samorozwoju ( deizm). Istnienie B. odrzuca ateizm, zawiesza zaś sceptycyzm i agnostycyzm. W dziejach filozofii określano B. między innymi jako samo w sobie Dobro i Piękno (Platon), Pierwsza Powód (Arystoteles), Jednia (Plotyn), samo w sobie Trwanie (św. Augustyn), Milczenie (Dionizy Areopagita), Nieskończoność (Descartes), Absolut (Wolter), Duch Absolutny (Hegel)

Czym jest Bóg znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Barrault Jean-Louis:
Co znaczy reżyser. W latach 30. wspólnie z E. Decroux zaczął eksperyment teatralny wykorzystujący przedmioty pantomimy i znaku gestu w teatrze dramatycznym. Założył La Compagn Renaud-Barrault, był dyrektorem bóg.
Wyraz Budrewicz Olgierd:
Co znaczy licznych zbiorów reportaży niemal z całego świata, pośród których kilka wydań miały między innymi Romans Morza Karaibskiego (1962), Wrogie słońce (1963), Równoleżnik zero (1965), Pozłacana dżungla bóg.
Wyraz Beaumarchais Pierre Augustin Caron De:
Co znaczy związany z dworem Ludwika XV. Prowadził życie awanturnicze, był wciąż wplątywany w intrygi dworskie i mechanizmy. Do historii lit. przeszedł jako autor dwóch znanych komedii Cyrulika sewilskiego i bóg.
Wyraz Bogowie Indii:
Co znaczy Najwyższy o 3 imionach: Brahma, Wisznu, Siwa; Brahma - wcielone wyraz stwórcy, przedstawiany jako istota o czterech głowach; Wisznu - najwyższy pan świata ukazujący się na ziemi pod wieloma bóg.
Wyraz Borowski Tadeusz:
Co znaczy dziennikarz. W latach okupacji student polonistyki na tajnym UW, uczestnik konspiracyjnego życia kulturalnego ( Sztuka i Naród ); więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Dachau-Allach, po bóg.