Czy przydatne?

Co to jest Tadeusz Brzozowski

Co oznacza BRZOZOWSKI TADEUSZ: rysownik, malarz, scenograf i pedagog. Przyjaźnił się z T. Kantorem, w okresie okupacji występował w jego teatrze. Zajmował się konserwacją obrazów, robił polichromie w zabytkowych kościołach (między innymi w Imielnie, Głogówku, Godziszowie); był zafascynowany pol. malarstwem średniowiecznym i twórczością
T. Makowskiego, El Greca, Veermera. W latach 1962-82 prowadził w WSSP w Poznaniu katedrę malarstwa. Prócz malarstwa i rysunku projektował tkaniny, scenografię między innymi do Dziadów Mickiewicza w Krakowie (1963), Szalonej lokomotywy Witkacego w Zakopanem (1966). Uprawiał sztukę metaforyczno-aluzyjną, rodzaj gry, autoironii, prowokacji i refleksji egzystencjalnej. Abstrakcyjne obrazy B., silnie ekspresyjne, zawierają przedmioty drapieżne, kaleczące, "owadzie" (na przykład w cyklu Balet); cechuje je doskonały laserunek dający wewnętrzny blask i złożona, wielopłaszczyznowa struktura i wyrafinowany kolor

Czym jest Brzozowski Tadeusz znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Brăncuşi Constantin:
Co znaczy od 1904 działający w Paryżu, początkowo tworzył pod sporym wpływem A. Rodina. Artysta abstrakcyjnej rzeźby organicznej, w okolicy H. Moorea kluczowy przedstawiciel tego kierunku, tworzył rzeźby brzozowski tadeusz.
Wyraz Bogowie Słowiańscy:
Co znaczy ogniem opiekował się Swarog; jego syn Dadźbóg - dawca bogactwa; bóg wojny - Swantewit (miał także nazwy Rujewit, Porewit, Poreszut, Trzygłów, Jarowit); opiekun życia rodzinnego - Siem; polne urodzaje brzozowski tadeusz.
Wyraz Baudouin De Courtenay Jan Niecisław:
Co znaczy prof. uniwersytetów w Petersburgu, Kazaniu, Dorpacie, Krakowie i Warszawie (od 1918), gdzie wykładał gramatykę porównawczą jęz. indoeurop., słowiań. i sanskryt; lekarz h.c. kilku uniwersytetów, autor brzozowski tadeusz.
Wyraz Berrecci Bartolommeo:
Co znaczy rzeźbiarz. Wykształcenie zyskał w rodzinnej Florencji, potem w Rzymie. Nadworny architekt i rzeźbiarz Zygmunta I Starego; autor kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu i nagrobka królewskiego. Kierował brzozowski tadeusz.
Wyraz Biblie Innowiercze:
Co znaczy XVI-wiecznej Polsce pod wpływem reformacji, której jedną z głównych idei był przekład Biblii na języki narod. Główne dzieła to: Biblia brzeska albo Radziwiłłowska - kalwińska (Brześć 1563, artysty brzozowski tadeusz.