Czy przydatne?

Co to jest Antonimy

Co oznacza ANTONIMY: pary wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, na przykład żonaty - kawaler, męski - kobiecy, mały - spory, dobry - niedobry. A. są słowa, które stopniują się na zasadzie opozycji, na przykład wyższy - niższy, lepszy - gorszy, uzupełniają się, na przykład drogo - niedrogo, pięknie - nieładnie, prawda - fałsz, życie - zgon; a. zmieniają w konstrukcji składniowej relacja gramat., na przykład ożenić się - wyjść za mąż, kupić - sprzedać, dolegliwość - zdrowie. A. wykorzystywał jako środek artystyczny na przykład B. Leśmian

Czym jest antonimy znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Alba:
Co znaczy gatunek liryki średniowiecznej. Poranny okrzyk strażnika alba w Prowansji X w. stał się elementem pieśni rycerskiej w ówczesnej i nieco późniejszej Europie. W najwyższym stopniu popularne a. miały antonimy.
Wyraz Anafora:
Co znaczy samego wyrazu albo zwrotu najpierw następnych wersów, zwrotek, zdań, akapitów, celem wyrazistego sygnalizowania istoty wypowiedzi (na przykład wiersz A. Morsztyna Niestatek). Zobacz paralelizm antonimy.
Wyraz Absolut:
Co znaczy idealistycznej wieczna, niezmienna i nieskończona praprzyczyna, podstawa wszechświata, bóstwo; w znaczeniu potocznym niedościgły wzór. Za pierwszego filozofa, który użył nazwy absolut wobec Boga antonimy.
Wyraz Aliteracja:
Co znaczy albo ekipy głosek w sąsiadujących ze sobą słowach tekstu poetyckiego. Jej celem jest dynamizacja nazywanej czynności albo intensywności emocjonalnej przeżyć podmiotu lirycznego. Nagromadzenie tego antonimy.
Wyraz Anczyc Władysław Ludwik:
Co znaczy współzałożyciel i redaktor Wędrowca ; autor sztuk ludowo-patriotycznych, między innymi Emigracja chłopska (wyst. 1876), Kościuszko pod Racławicami (wyst. 1880), utworów nawiązujących do stworzenia antonimy.