Czy przydatne?

Co to jest Almanach

Co oznacza ALMANACH: 1) publikacja zbiorowa wydawana raz w roku i zawierająca artykuły z określonej dziedziny edukacji, sztuki i tym podobne; 2) antologia utworów pisarzy powiązanych na przykład przynależnością do określonej ekipy lit., wiekiem i tym podobne; 3) wydawany raz w roku zestaw różnego rodzaju informacji o faktach i wydarzeniach roku minionego, zazwyczaj uzupełniany kalendarzem na rok przyszły. W średniowieczu zawierał wiadomości astronomiczne albo astrologiczne i różnego typu utwory lit. Upowszechnił się w XVIII w. we Francji, w Polsce jego rozrost przypada na start w. XIX. A. odegrał znaczną rolę w upowszechnianiu i dostosowaniu wzorów ogromnej lit. do możliwości mniej wymagającego czytelnika. Nareszcie XIX w. ustąpił miejsca magazynom, czasopismom i antologiom, funkcjonując sporadycznie jako wydawnictwo okolicznościowe. Zobacz noworocznik

Czym jest almanach znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antiocheńska Szkoła:
Co znaczy znana w Syrii około 200 r., kładąca nacisk na literalną interpretację Biblii i pełne człowieczeństwo Chrystusa w opozycji do aleksandryjskiej szkoły. Działała od IV do VI w., najwybitniejsi artysty almanach.
Wyraz Asyndeton:
Co znaczy albo jego część nie połączone spójnikami; służy kondensacji wypowiedzi, użytkowany przy wyliczeniach, na przykład Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem (Cezar; z łaciny Veni, vidi, vici almanach.
Wyraz Ars Moriendi:
Co znaczy refleksja nad śmiercią towarzysząca człowiekowi w wędrówce poprzez życie, rozwijana raczej poprzez Ojców Kościoła; w średniowieczu upowszechniły się praktyczne podręczniki dobrego umierania; w lit almanach.
Wyraz Augustyn Św., Aureliusz A.:
Co znaczy wczesnochrześc., biskup Hippony, artysta filoz. religii, syntezy chrześcijaństwa z platonizmem; w Homiliach, Kraju Bożym, w Dialogach filozoficznych i Wyznaniach prezentuje wizję człowieka almanach.
Wyraz Arp Hans:
Co znaczy grafik, pisarz franc. pochodzenia niem., członek Carte et Carr i Abstraction-Cration; w Szwajcarii zorganizował grupę Der Modern Bund. W 1911 poznał W. Kandinskyego, uczestniczył w wystawie Der almanach.