Czy przydatne?

Co to jest Gorki Maksym, właśc. Aleksiej Pieszkow

Co oznacza GORKI MAKSYM, WŁAŚC. ALEKSIEJ PIESZKOW: ros. prozaik i dramaturg, inicjator i teoretyk lit. realizmu socjalistycznego, wyróżniający się samouk. Debiutował opowiadaniem Makar Czudra (1892). Spory rozgłos zapewniły mu Szkice i opowiadania (1898-99) i dramaty: Mieszczanie (1901) i Na dnie (1902), przedstawiające formy buntu wobec określonych norm etycznych. Apoteozę zbliżającej się rewolucji proletariackiej zawarł w Pieśni o sokole (1895) i Pieśni o Zwiastunie Burzy (1901). Propagandowa powieść Matka (1906) o budzeniu się świadomości społ. robotników uznana została po latach za modelowy utwór socrealizmu. Spore walory lit. pamiętnikarskiej ma autobiograficzna trylogia G.: Dzieciństwo (1913-14), Pośród ludzi (1915) i Moje uniwersytety (1923). Po wystąpieniu na I Zjeździe Pisarzy obwołany został artystą realizmu socjalistycznego. Ulegając politycznym manipulacjom akceptował schemat wychowania poprzez pracę w rosyjskich łagrach. Ostatnią, nie ukończoną powieścią G. jest Życie Klima Samgina (1925-26), kronika ros. życia społ.-polit. i kulturalnego lat 1880-1917. G. opublikował także wspomnienia o pisarzach i reportaże

Czym jest Gorki Maksym, właśc. Aleksiej znaczenie w Słownik pisownia G .

Wyraz Głowacki Janusz:
Co znaczy felietonista, scenarzysta filmowy. Debiutował w Almanachu Młodych (1960) jako prozaik, w latach 1964-81 zamieszczał felietony w tyg. Kultura . W opowiadaniach i felietonach ze zbiorów: Wirówka gorki maksym, właśc. aleksiej pieszkow.
Wyraz Gaudi Antonio Y Carnet:
Co znaczy artysta oryginalnego autorskiego stylu secesji, żył i tworzył w Barcelonie. W budynkach mieszkalnych, na przykład Casa Mil i Casa Butló dach i fasada zostały potraktowane jak rzeźba; ściany gorki maksym, właśc. aleksiej pieszkow.
Wyraz Galsworthy John:
Co znaczy prozaik i dramatopisarz, laureat Nagrody Nobla (1932). Spuścizna literacka G. jest bardzo bogata objętościowo, obejmuje w pierwszej kolejności powieści, lecz także nowele i dramaty, daje wnikliwy gorki maksym, właśc. aleksiej pieszkow.
Wyraz Gołubiew Antoni:
Co znaczy współzałożyciel pisma Żagary (1931), w latach 1934-36 współredagował pismo inteligencji kat. Pax . Debiutował powieścią Mądry na arenie (1935). W latach 1946-53 i od 1956 był członkiem redakcji gorki maksym, właśc. aleksiej pieszkow.
Wyraz Genesis:
Co znaczy bibl. Pięcioksięgu; 11 rozdziałów opisuje powstanie świata, pozostałe (12-50) są opowieścią o patriarchach Abrahamie, Izaaku, Jakubie, Józefie. W lit. pol. G. inspirowała między innymi J. Słowackiego gorki maksym, właśc. aleksiej pieszkow.