Czy przydatne?

Co to jest Apokalipsa

Co oznacza APOKALIPSA: gatunek lit. opisujący tajemnice końca dziejów świata i sensu jego istnienia; Bóg albo Jego wysłannik objawiają wybranemu człowiekowi ukryte rzeczy, przeważnie dzięki wizji: "To, co widzisz, zapisz w Księdze" (Ap 1, 10-12). Wywodzi się z Apokalipsy św. Jana - ks. bibl. o charakterze profetycznym ( profetyzm), natchnionego obrazu losów Kościoła i przyszłych losów ludzkości ukazanych w eschatologicznej perspektywie. Napisana na wyspie Patmos za panowania ces. Nerona. Dzięki sugestywnej symbolice, wizyjności i mistycyzmowi wywarła inspirujący wpływ na artystów różnych epok, na przykład drzeworyty A. Drera, obrazy J. Lebensteina, Dziadów cz. III A. Mickiewicza)

Czym jest apokalipsa znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Adres Wydawniczy:
Co znaczy dane o miejscu, roku wydania i wydawcy dzieła, umieszczone zwykle na pierwszej stronie karty tytułowej, jeden z przedmiotów opisu bibliograficznego apokalipsa.
Wyraz Artur:
Co znaczy bohater cyklu legend o rycerzach Okrągłego Stołu; najprawdopodobniej postać autentycznego przywódcy Celtów z V albo VI w.; po części produkt fantazji autora Historiae Regum Britanniae apokalipsa.
Wyraz Amadisy:
Co znaczy cykle opowiadań o rycerskich przygodach. Na ukształtowanie nazwy tego typu utworów wpłynęło imię tytułowego bohatera romansów franc.-hiszp. z XIV w. Amadisa de Gaule apokalipsa.
Wyraz Archetyp:
Co znaczy filozofii C.G. Junga a. są pradawnymi obrazami symbolicznymi, które należą do dziedzictwa ludzkości i funkcjonują w nieświadomości zbiorowej. Wyrażają się w mitach, legendach, regularnie z wyjątkiem apokalipsa.
Wyraz Aspekt Czasownika:
Co znaczy gramatyczna czasownika, która wskazuje czynność trwającą w okresie teraźniejszym, realizowaną w przyszłym albo zaplanowaną w przyszłym. A. ustala dokonany (na przykład zaśpiewać, napisać) albo apokalipsa.