Czy przydatne?

Co to jest Botticelli Sandro, właśc. Alessandro di Mariano Filipepi

Co oznacza BOTTICELLI SANDRO, WŁAŚC. ALESSANDRO DI MARIANO FILIPEPI: wł. rysownik renesansu. Żył i tworzył raczej we Florencji, związany z dworem Medyceuszów. Malował obrazy rel., mit., alegoryczne, portrety i freski, z których najsłynniejsze znajdują się w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie (epizody z życia Chrystusa i Mojżesza). Inicjalne obrazy B. to Wiosna, Pokłon Trzech Króli, Alegoria męstwa, na których uwiecznił zarówno siebie, jak i przedstawicieli rodu de Medici. W obrazach mit. (na przykład Narodziny Wenus, Wenus i Mars) i rel. (na przykład obrazy Madonny z Dzieciątkiem) kompozycja jest podporządkowana formie. Postacie B. są delikatne, pełne wdzięku, a ich szaty podkreślają piękno ciała. Po 1490 r. B. tworzył już tylko ekspresyjne obrazy rel., między innymi Zwiastowanie, Koronacja Matki Boskiej. Ilustrował także Boską Komedię Dantego. Jego twórczość cechuje dokładny rysunek, płynność linii, subtelność przedstawianych postaci, czyste, jasne barwy i dekoracyjny charakter przedstawienia

Czym jest Botticelli Sandro, właśc znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Bergson Henri:
Co znaczy prof. Collge de France, członek Akademii Francuskiej, myśliciel i poeta, laureat Nagrody Nobla (1927). Artysta intuicjonizmu, głosił prymat poznania intuicyjnego, negując wartość poznania nauk botticelli sandro, właśc. alessandro di mariano filipepi.
Wyraz Buddyzm:
Co znaczy której założycielem był Budda (VI w. p.n.e); pojawił się w Indiach na granicy z Nepalem, a w dalszym ciągu upowszechnił w różnych odmianach w wielu państwach azjatyckich; od wyznawców wymaga botticelli sandro, właśc. alessandro di mariano filipepi.
Wyraz Bohater Romantyczny:
Co znaczy lit. romantycznej o jednoznacznie zakreślonej biografii: niezrozumienie, wyobcowanie, zawód miłosny w młodości; tajemnicza, samobójcza zgon niekoniecznie definitywnie zamykająca życie; przemiana w botticelli sandro, właśc. alessandro di mariano filipepi.
Wyraz Barthes Roland:
Co znaczy socjolog, semiolog i czołowy reprezentant Nowej Krytyki i strukturalizmu; od orientacji socjologicznej w badaniach nad lit. przeszedł do semiotyki strukturalnej. Jest artystą postulatu utworzenia botticelli sandro, właśc. alessandro di mariano filipepi.
Wyraz Berwiński Ryszard Wincenty:
Co znaczy znawca kultury lud. Wielkopolski, słowianofil. Autor Bogunki na Gople (1840), prozy narracyjnej kunsztownie stylizowanej i rytmizowanej, utrzymanej w tradycji poematu prozą z partiami poetyckimi botticelli sandro, właśc. alessandro di mariano filipepi.