Czy przydatne?

Co to jest Bellotto Bernardo zw. Canaletto

Co oznacza BELLOTTO BERNARDO ZW. CANALETTO: rysownik wł. działający w Wenecji, Dreźnie (nadworny rysownik króla Augusta III), Wiedniu, Monachium. Od 1767 r. do końca życia pracował na zaproszenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie. Przedstawiciel weneckiego malarstwa wedutowego: kluczowym tematem jego prac są panoramy miast, widoki ulic, placów, budowli (tak zwany weduty). Ozdabiał je małymi postaciami ludzi, pojazdów, co podnosiło lokalny koloryt obrazów. Wybitny rysownik widoków architektonicznych, tworzył również freski, obrazy historyczne (Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu, Elekcja Stanisława Augusta), sceny rodzajowe i dekoracje teatralne. Właściwością charakterystyczną twórczości B. jest wspaniała perspektywa linearna i idealny rysunek. Malarstwo B. zdobyło wielu naśladowców i kontynuatorów w XVIII i XIX w., po II wojnie stanowiło cenną dokumentację do odbudowy Warszawy

Czym jest Bellotto Bernardo zw znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Biblioteka Jagiellońska:
Co znaczy najstarszych bibliotek w Polsce, zał. wspólnie z Akademią Krakowską w 1364. Pierwsze zbiory powstawały przy poszczególnych kolegiach, scalone w XVI w. przy Collegium Maius i traktowane jako kluczowa bellotto bernardo zw. canaletto.
Wyraz Borowy Wacław:
Co znaczy krytyk i eseista, prof. polonistyki uniwersytetów we Lwowie, Krakowie, Warszawie, wykładał lit. pol. na uniwersytecie w Londynie (1930-35), członek PAU. Autor cyklu szkiców i portretów lit., między bellotto bernardo zw. canaletto.
Wyraz Bystroń Jan Stanisław:
Co znaczy kultury, prof. UAM w Poznaniu, UJ w Krakowie, UW w Warszawie, autor książek z zakresu kultury pol., folkloru i twórczości ludowej, między innymi Dzieje obyczajów w dawnej Polsce (1934, 1976), Kultura bellotto bernardo zw. canaletto.
Wyraz Brodski Iosif:
Co znaczy dramaturg, eseista, tłumacz, laureat Nagrody Nobla (1987). Uczeń i duchowy spadkobierca A. Achmatowej; za swojego mistrza uważał H. Audena, czerpał także inspiracje z twórczości z angielskiego bellotto bernardo zw. canaletto.
Wyraz Brandt Józef:
Co znaczy w Paryżu i w Monachium, gdzie prowadził między innymi prywatną szkołę malarstwa, gdzie kształciło się również wielu Polaków (na przykład W. Kossak, L. Wyczółkowski), wspólnie stworzyli monachijską bellotto bernardo zw. canaletto.