Czy przydatne?

Co to jest Buddyzm

Co oznacza BUDDYZM: doktryna i religia, której założycielem był Budda (VI w. p.n.e);
pojawił się w Indiach na granicy z Nepalem, a w dalszym ciągu upowszechnił w różnych odmianach w wielu państwach azjatyckich; od wyznawców wymaga wyrzeczenia się wszelkich pragnień uniemożliwiających człowiekowi poznanie prawdziwej natury rzeczy. W tak pojętej ascezie pomaga praktyka jogi, wiedzie do stanu spokoju duszy, szczytu mądrości, zapobiega także stałej jej wędrówce i potrzebie wcielania się w coraz to inne formy życia (reinkarnacji). W najwyższym stopniu popularne szkoły buddyjskie: w Chinach - joga (tantra), w Japonii - zen

Czym jest buddyzm znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Biogram:
Co znaczy albo w encyklopedii, w zwięzłej formie przedstawiający główne fakty z życia, twórczości i działalności danej osoby, na przykład Kochanowski Jan [w:] Poezja polska. Przewodnik encyklopedyczny buddyzm.
Wyraz Berliner Ensemble:
Co znaczy 1949 r. poprzez B. Brechta i jego żonę H. Weigel w Berlinie. W latach 50. był znanym ośrodkiem myśli teatralnej i tak zwany teatru epickiego; miał spory wpływ na kształtowanie przemian teatru nie buddyzm.
Wyraz Biblia Leopolity:
Co znaczy zw. także Biblią Szarffenbergera (Kraków 1561); pierwsze pełne wyd. pol. przekładu przeznaczonego dla katolików; gł. redaktorem był Jan Leopolita, prof. Akademii Krakowskiej buddyzm.
Wyraz Błąd Stylistyczny:
Co znaczy użytego środka jęz. do całości wypowiedzi z racji na jej treść albo formę, zalicza się do nich wieloznaczność sformułowań i wielosłowność, na przykład Adam Mickiewicz został zesłany do Rosji za buddyzm.
Wyraz Bohaterowie Starego I Nowego Testamentu:
Co znaczy przywoływani ze ST w lit. i sztukach pięknych są na przykład Noe w arce jako znak nadziei, Abraham z Izaakiem jako oracze, Mojżesz z tablicą Dekalogu jako znak przymierza Boga z człowiekiem, trzej buddyzm.