Czy przydatne?

Co to jest Thomas Henry Buckle

Co oznacza BUCKLE HENRY THOMAS: z angielskiego: historyk kultury i socjolog, czołowy przedstawiciel pozytywizmu; przyjętą sposobem badań potwierdzał znaczenie pozytywistycznego scjentyzmu. W nawiązaniu do koncepcji Comtea w badaniach hist. uwzględniał wpływ czynników geogr., przeciwstawiał się interpretacji mechanizmów dziejowych opartych na wierze. Jego dwutomowa Historia cywilizacji w Anglii (1857-61) przyjęta została z sporym uznaniem, a recenzująca ją w Polsce E. Orzeszkowa widziała w niej wzorzec nauk. opracowań

Czym jest Buckle Henry Thomas znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Brzozowski Tadeusz:
Co znaczy scenograf i pedagog. Przyjaźnił się z T. Kantorem, w okresie okupacji występował w jego teatrze. Zajmował się konserwacją obrazów, robił polichromie w zabytkowych kościołach (między innymi w Imielnie buckle henry thomas.
Wyraz Bogurodzica:
Co znaczy incipitu najstarszy zachowany zabytek językowy, arcydzieło liryki pol. średniowiecza (XIII w.). Zachowany anonimowy przekaz (zwany kcyńskim, rękopis Bibl. Jagielloń., sygn. 1619) obejmuje dwie buckle henry thomas.
Wyraz Bohater Pozytywny:
Co znaczy reprezentująca w utworze aprobowany poprzez narratora, regularnie także i odbiorcę, schemat postępowania. Ocena jego zachowań wynika z ogólnie przyjętego kanonu norm etycznych albo uwarunkowań hist buckle henry thomas.
Wyraz Brodziński Kazimierz:
Co znaczy lit., krytyk lit., tłumacz, członek TPN, prof. lit. pol. na UW (od 1822). Autor prac teoretycznych, między innymi O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu literaturze polskiej (1818), Listy o buckle henry thomas.
Wyraz Berdyszak Jan:
Co znaczy się rzeźbą, instalacją, malarstwem, grafiką, teatrem, działaniami efemerycznymi. Prof. poznańskiej ASP związany również z innymi uczelniami, sztukę traktuje jako całość łącząc różne dyscypliny. Jego buckle henry thomas.