Czy przydatne?

Co to jest Szymon Budny

Co oznacza BUDNY SZYMON: poeta, tłumacz, działacz ariański, teolog. Autor przekładu Biblii. Uprawiał filologiczną krytykę tekstu wprowadzając liczne zmiany w tak zwany Biblii nieświeskiej (1570-72), w komentarzu do przekładu Nowego Testamentu (1574) i w traktacie O przedniejszych wiary chrystiańskiej artykułach (1576). Śladem niderlandzkiego filozofa, filologa i humanisty Erazma z Rotterdamu i A. Frycza Modrzewskiego dopuszczał - w dziele O urzędzie miecza używającym (1583), pisanym najlepszą polszczyzną - udział chrześcijan w wojnach obronnych i sprawowanie poprzez nich urzędów. Rzecznik silnego, przestrzegającego prawa państwa

Czym jest Budny Szymon znaczenie w Słownik pisownia B .

Wyraz Ballada Uliczna:
Co znaczy charakterystycznej dla folkloru miejskiego na przykład Warszawy, Łodzi, Lwowa, mającej wszystkie wyznaczniki gat.; charakterystycznymi dla b.u. wskaźnikami były sympatyzowanie z honorowym bandytą (na budny szymon.
Wyraz Balety Rosyjskie:
Co znaczy międzynarodowy zespół baletowy zał. poprzez S. Diagilewa, działający w pierwszej kolejności w Paryżu w latach 1909-29. B. R. ukształtowały styl współcz. sztuki baletowej budny szymon.
Wyraz Bohaterowie Mitologii Greckiej:
Co znaczy Peleusa i bogini morskiej Tetydy, bohater Iliady; Adonis - syn Tejasa i jego córki Myrry, wychowywany poprzez Afrodytę i Persefonę; Agamemnon - syn Atreusa, brat Menelaosa, naczelny wódz gr. w wojnie budny szymon.
Wyraz Buczkowski Leopold:
Co znaczy grafik, związany do wojny między innymi z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Debiutował powieścią Wertepy (1947), nowatorską, opowiadającą o wielonarodowościowej społeczności kresowej; autor budny szymon.
Wyraz Bardini Aleksander:
Co znaczy dyrektor teatru, pedagog. Debiutował w latach 30. Studiował reżyserię pod kierunkiem między innymi L. Schillera. Po wojnie wyemigrował do Monachium i Montrealu, skąd wrócił w 1950 r. zaangażowany budny szymon.