Słownik fizyka na Z

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym Znaczenie współczynniku stojącym przy t2: Na wykresie taka zależność ma kształt paraboli o ramionach zwróconych w dół: Z wykresu widać, Iż droga przebyta w okresie dowolnie wybranej sekundy
 • Definicja Zasada Huygensa Znaczenie kulistej. Powstałe w ten sposób fale cząstkowe interferują ze sobą, tworząc falę wypadkową
 • Definicja Zasada zachowania momentu pędu Znaczenie przedstawić w formie: Z powyższego wzoru widać, Iż gdy wypadkowy okres sił Mw = 0, to Lk - L0 = 0 i tym samym: L = const, a więc I ⋅ ω = const. To jest treść zasady zachowania
 • Definicja Zasada zachowania pędu Znaczenie Zasada zachowania pędu wynika z uogólnionej postaci II zasady dynamiki
 • Definicja Zasada zachowania energii Znaczenie ulegać przemianom z jednej postaci w inną (na przykład energia kinetyczna może przekształcić się w energię potencjalną grawitacji), lecz całkowita liczba energii pozostaje stała
 • Definicja Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym Znaczenie momencie t = 0 prędkość wynosi v0. W następnych chwilach czasu od szybkości początkowej odejmowana jest coraz większa liczba, co graficznie przedstawia wykres
 • Definicja Zasada bilansu cieplnego Znaczenie liczba energii cieplnej Q1 oddanej poprzez ciało cieplejsze była równa energii cieplnej Q2 pobranej poprzez ciało zimniejsze: Q1 = Q2, m1 ⋅ cw1 ⋅ ΔT1 = m2 ⋅ cw2 ⋅ ΔT2
 • Definicja Zasada superpozycji pól Znaczenie punkcie jest wektorową sumą natężeń pochodzących od wszystkich mas:W ten sam sposób wyznaczyć można potencjał pola w danym punkcie pochodzący od wielu źródeł
 • Definicja Załamanie światła Znaczenie przechodzi z ośrodka rzadszego do gęstszego, gdzie jego szybkość jest mniejsza, to skraca sobie drogę załamując się do normalnej. Natomiast, gdy światło przechodzi z ośrodka
 • Definicja Zderzenia Znaczenie centralne i niecentralne, zderzenia idealnie niesprężyste, pośród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne. Zderzenia centralne Zderzenia niecentralne Wektory
 • Definicja Zakaz Pauliego Znaczenie elektrony nie mogą znajdować się w stanie opisanym poprzez te same liczby kwantowe. Dwa elektrony muszą różnić się wartością przynajmniej jednej liczby kwantowej
 • Definicja Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym Znaczenie ax2 + bx + c, gdzie c = 0. Zatem wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest parabolą o ramionach skierowanych do góry (większy od zera współczynnik
 • Definicja Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym Znaczenie równanie kierunkowe prostej y = a x + b, gdzie wyrazem wolnym jest prędkość początkowa v0, a stałe przyspieszenie spełnia rolę współczynnika kierunkowego prostej
 • Definicja Zasada nieoznaczoności Heisenberga Znaczenie położenia cząstki i jej pędu, co zapisujemy: gdzie Δx i Δp oznaczają adekwatnie nieokreśloność położenia i pędu. Jeżeli iloczyn tych dwóch nieokreśloności jest stały, to oznacza
 • Definicja Zasada superpozycji Znaczenie wypadkowe cząsteczek w danym miejscu ośrodka są wówczas sumą drgań wywołanych poprzez poszczególne fale. Jeśli dwie albo więcej fal mają tę samą częstotliwość i stałe przesunięcie
 • Definicja Założenia szczególnej teorii względności Znaczenie względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym wszystkie zjawiska przebiegają jednakowo. Nie ma takiego zjawiska, przy użyciu którego obserwator znajdujący się w układzie
 • Definicja Zdolność skupiająca soczewki Znaczenie Z > 0 i soczewka jest skupiająca, a gdy f < 0, to Z < 0 i soczewka jest rozpraszająca. Umiejętność skupiającą soczewki można wyrazić przez promienie jej krzywizn i współczynnik
 • Definicja Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia Znaczenie załamuje się od normalnej). W takim przypadku role kąta padania i kąta załamania odwracają się i dlatego: Zwiększając kąt padania światła do wartości granicznej, dla której kąt

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Zjawisko Całkowitego Wewnętrznego Odbicia, Zdolność Skupiająca Soczewki, Założenia Szczególnej Teorii Względności, Zasada Superpozycji, Zasada Nieoznaczoności znaczenie.

Co to jest Zjawisko Całkowitego Wewnętrznego Odbicia, Zdolność słownik.