Czy przydatne?

Słownik Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym

Co oznacza ZALEŻNOŚĆ SZYBKOŚCI OD CZASU W RUCHU JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONYM: W ruchu jednostajnie opóźnionym prędkość maleje wspólnie z upływem czasu wg wzoru: v= v0 − a⋅t. W momencie t = 0 prędkość wynosi v0. W następnych chwilach czasu od szybkości początkowej odejmowana jest coraz większa liczba, co graficznie przedstawia wykres

Czym jest Zależność szybkości od czasu znaczenie w Słownik fizyka Z .

Wyjaśnienie Zdolność Skupiająca Soczewki:
Co to jest skupiająca soczewki jest odwrotnością jej ogniskowej wyrażonej w metrach: Gdy f > 0, to Z > 0 i soczewka jest skupiająca, a gdy f < 0, to Z < 0 i soczewka jest rozpraszająca. Umiejętność skupiającą zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym.
Wyjaśnienie Zasada Superpozycji Pól:
Co to jest grawitacyjne jest produkowane poprzez kilka mas, to wypadkowe natężenie pola w danym punkcie jest wektorową sumą natężeń pochodzących od wszystkich mas:W ten sam sposób wyznaczyć można potencjał pola zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym.
Wyjaśnienie Załamanie Światła:
Co to jest jest wywołane różną prędkością światła w różnych ośrodkach. Jeżeli światło przechodzi z ośrodka rzadszego do gęstszego, gdzie jego szybkość jest mniejsza, to skraca sobie drogę załamując się do zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym.
Wyjaśnienie Zasada Bilansu Cieplnego:
Co to jest energii, którą w nauce o cieple tytułujemy zasadą bilansu cieplnego, wymaga, by liczba energii cieplnej Q1 oddanej poprzez ciało cieplejsze była równa energii cieplnej Q2 pobranej poprzez ciało zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Pędu:
Co to jest Zasada zachowania pędu wynika z uogólnionej postaci II zasady dynamiki zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym.